Intranet GVP - Lokální síť Gymnázia Na Vítězné pláni


Petice za přemístění služeb poskytujících substituční léčbu drogově závislých ve Vladimírově ulici

Petice za přemístění služeb poskytujících substituční léčbu a poradenství pro drogově závislé, společnosti Remedis s.r.o., ve Vladimírově ul. v Praze 4 – Nusle, a za zákaz výskytu podobných pracovišť v minimální blízkosti 2 km od školek, škol, dětských a mládežnických zařízení, dětských hřišť a sportovišť.

Petice je aktuální i pro nás, protože výdejní místo sídlí nedaleko od nás a drogově závislí se pohybují v bezprostřední blízkosti naší školy. U nás ve škole  lze petici podepsat v knihovně.

19.09.2014 - Autor: Vítězslav Derka - Komentáře: 5

Petice podle § 1 zákona č.85/1990 Sb., o právu petičním

Touto peticí je vyzývána městská část Praha 4 a následně hl. město Prahu, aby v rámci své působnosti a zákonem daných možností podnikla v uvedeném směru veškeré kroky směřující k přemístění služeb poskytujících substituční léčbu a poradenství pro drogově závislé v Nuslích, v rámci společnosti Remedis vzdálené minimálně 2 km od školských a dětských zařízení viz. výše. Současně vyzývá premiéra a Vládu ČR, Parlament ČR, Senát ČR, prezidenta ČR, Ministerstvo školství ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, hl. hygienika m. Prahy, primátora a magistrát hl. města Prahy, aby bez zbytečného odkladu zajistily změnu legislativy v této oblasti tak aby:

- byla stanovena pravidla pro minimální vzdálenost 2 km pro umísťování pracovišť poskytujících substituční léčbu a poradenství pro drogově závislé od dětských a školských zařízení ,
- stanovila maximální počet klientů na doktora
- odborné orgány k tomu určené měly v rukou „účinné nástroje“ a pravidelně kontrolovaly průběh a vývoj léčby jednotlivých pacientů,
- policie měla vyšší kompetence při kontrole pořádku výše jmenovaných jevů a nebyla tak pouze „bezzubým pozorovatelem“ zneužívání drog.

Žádáme o nastavení přísných pravidel při poskytování těchto služeb a nastavení kontrolních mechanismů tak, aby nebylo těmito pacienty ohrožováno zdraví ostatních občanů.

Osobně můžete podepsat petici na adrese Táborská 500, Praha 4, denně od 6-22 hod ve vrátnici. Petici podpořili a podepsali např. Petr Janda, Tereza Kostková, Helena Vondráčková, Petr Rychlý, Leona Machálková, Petr Kolář, Jan Hrušínský, Karel Gott a další....

Sledujte nástěnku výchovného poradce!

Autor: Vítězslav Derka


Komentáře

121.09.2014 - 16:00 - Autor: Jakub Drápal (absolvent)

Tento návrh mi přijde silně nepropracovaný. Zamyslel se někdo např. nad vzdáleností 2 km a co by v praxi znamenala? Tipněte si, která místa jsou v okruhu 2 km od GVP. Smíchovské nádraží, Horní Krč, Tyršův vrch, Ďolíček, stanice metra Muzeum či Karlovo náměstí. V okolí všech těchto míst by nemohlo být žádné podobné centrum pouze kvůli GVP. Co ale má společné Muzeum a Smíchovské nádraží s GVP? Naprosto nic. Jen to, že jsou v okruhu 2 km. Protože podobná školská zařízení jsou takřka všude, tak v Praze (kromě naprostých okrajů, kde to již není příliš praktické) by podobné centrum nemohlo být nikde.
Pokud se v předvolebním boji nějaká strana podobného návrhu chytne, tak pro pro Prahu v dlouhodobém horizontu bude opravdu špatné, protože bude chybět efektivní možnost práce s lidmi, kteří to potřebují (a společnost potřebuje s nimi pracovat). A nakonec na to doplatí i ty děti, které se snažíme tak chránit.
Tedy (možná) dobrá myšlenka, ale provedení špatné.
Doporučil bych tedy petici nepodepisovat, protože její jediný konkrétní údaj zamezuje smysluplnou práci s drogově závislými a není promyšlený. Jak pak lze věřit zbytku?
Osobně mám z celé petice pocit, že pisatelům nešlo jen o blaho dětí, ale o chuť trochu přitvrdit drogově závislým. A nesmyslnému přitvrzování trestání experti bohužel přihlíží napříč světem a např. v USA tento systém vede pomalu ke zkratu trestního systému. Snad ČR nebude následovat...

222.09.2014 - 21:47 - Autor: Šárka Jarošová (Návštěvník webu)

Dobrý den pane Drápale,
v praxi by přemístění centra z Vladimirovy ulice zajistilo snížení počtu volně odhozených injekčních stříkaček a jehel a tím pádem i snížení rizika poranění o tento infekční materiál. Nyní je bežné tento odpad najít na dětském hřišti, v parku, na ulicích v okolí. Proč by umístěni centra do navrhované vzdálenosti mělo bránit v řádné práci lidem z těchto center a lékařům? Umístění center substituční léčby nemá vliv na kvalitu poskytnuté péče a nemá ani vliv na počet pacientů, kteří, pokud se opravdu léčit chtějí, cestu do těchto center najdou.
Ne vždy ale centra navštěvuji jen ti, prahnoucí po vyléčení. Viz zneužívání substituční léčby :plzen.idnes.cz/narkoman-prodaval-subutex-kupoval-si-heroin-f32-/plzen-zpravy.aspx?c=A140714_131927_plzen-zpravy_pp

Cílem petice je umisťování center s logikou, tedy z bezprostřední blízkosti škol, zároveň i nastavení jasných pravidel a kontrol, aby nedocházelo ke zneužívání této léčby. Nechceme nikomu bránit v pomoci těmto lidem. Proč ale mám já a moje rodina trpět jejich závislostí a nechat se omezovat ( návštěva dětského hřiště pod hrozbou poranění o jehlu, piknik v parku - stejná hrozba, pohled na narkomany aplikující látku za bílého dne do žíly, nechci pominout ani fakt mravního ohroženi...)?

V případe zajmu o diskusi mne můžete kontaktovat pres naše fb stránky PETICE PROTI DROGÁM VEDLE ŠKOL

S pozdravem, Šárka Jarošová, člen petičního výboru

323.09.2014 - 23:48 - Autor: Jakub Drápal (absolvent)

"Umístění center substituční léčby nemá vliv ... na počet pacientů"
- samozřejmě, že má. To, co jsem se snažil ukázat, je, že podobné centrum nemůže být umístěno nikde v Praze (respektive na jejich velmi vzdálených okrajích). Nevím jaké máte zkušenosti např. s lidmi na ulici, ale z mé krátké praxe u sociálního kurátora mi bylo jasné, že velká část uživatelů drog nebudou jezdit např. na Točnou (ale i zde je školka a dětské hřiště) či do Hodkovic , pro zaměstnance je to také méně atraktivní, byť pro ně by to nejspíše nebyl větší problém. Jít na úřad je pro mnohé z nich velký psychický výkon, pohybují se v určitých lokalitách.
Můžete prosím říct, ve kterých lokalitách by bylo možné umístit dané centrum? Zpracovávali jste si podobnou zprávu předtím, než jste petici vypracovali a určili rádius 2 km? Pokud takovouto mapu máte, mohla byste jí prosím umístit někde na internetu?
Zkrátka a jednoduše - dětská hřiště, školy, školky a sportoviště jsou umístěné tak hustě po Praze, že dvoukilometrovým okruhem okolo nich zamezíte vybudování centra v Praze.

"Cílem petice je umisťování center s logikou, tedy z bezprostřední blízkosti škol". Toto tvrzení také není pravdivé, jak jsem se snažil ukázat. Je Smichovské nádraží či zastávka metra Muzeum v bezprostřední blízkosti Gymnázia Na Vítězné pláni? Není. A přesto by zde (podle Vašeho návrhu) nemohlo být umístěné centrum.

Skutečnost, že podobné věci tvrdíte, spíš ukazuje na to, že se výbor dotčenou problematikou příliš nezabýval. Řešení, kdy se zakazují určité služby ve vzdálenosti vyšší než např. 1 km jsou v městech neúčelná, protože nerespektují členitost měst, která je vysoká (oproti např. menším městům). Příkladem dobré praxe může být § 190 trestního zákoníku, kde je zakázáno provozovat prostituci v blízkosti školy. Konkrétní požadavek blízkosti (a popř. cestám k nim) by v případě tohoto centra mohla určovat obec, popřípadě by toto rozhodnutí mohlo být přezkoumáno soudem. Výkladem by se pak došlo k individuálnímu řešení u každého centra. Pouze tak lze dosáhnout spravedlivého výsledku.

Oceňuji aktivity občanské společnosti, bez nich tento stát nemůže dlouhodobě dobře existovat. Zároveň je ale potřeba, aby se zejména studenti učili, že veškeré aktivity je potřeba stejně nakonec konzultovat zdravým rozumem. (a k zjištění, že Smíchovské nádraží není v bezprostřední blízkosti GVP moc rozumu třeba není...)

404.11.2014 - 22:01 - Autor: Sarka Jarosova (Návštěvník webu)

Vážený pane Drápale, dovolte abych reagovala na váš příspěvek.
Městská část nemá kompetence o kterých píšete ...Já se bohužel denně setkávám s tím, že substituční "léčba" je masově narkomany zneužívána. Téměř každý den zasahuje policie, protože krádeže a kriminalita neuvěřitelně stoupá a je to jednoznačně spojené s klienty Remedisu a "zpřátelené" lékárny. Také víme, že k zneužívání dochází i v jiných částech Prahy i ČR. Chápu, čím argumentujete a vážím si vašich zkušeností, na druhou stranu vás žádám abyste stejný pohled ohleduplnosti věnoval také většinové společnosti, která to v zásadě vše platí /v roce 2013 podle NKÚ do této oblasti šla více jak miliarda Kč/ a má právo na bezpečnost jak dětí tak ostatních občanů. Problematika celé drogové scény je skutečně široká a my /myslím tím petenty/ nemáme kapacity na to ji celou změnit, každý z nás má své zaměstnání a je plně vytížen. To že v celém systému drogové politiky ČR je pěkně velká "díra" - jak legislativní tak dotační i kontrolní - je nám již za poslední dobu jasné. Požadavek 2 km vzdálenosti od škol a dětských zařízení je jen kapka v moři, která nedostatky v celém systému nenapraví, ale alespoň sníží každodenní "setkávání se" s aplikujícími si narkomany cestou do školy či školky. Nevím jestli máte děti, ale já ano a musím je již od raného věku učit aby když dělají stojku na školním hřišti kontrolovali jestli tam nejsou stříkačky, aby nikomu nedávali moč apod. Podle mých informací z Holandska, Německa, Španělska nebo USA jsme jedna ze zemí s nejvíce tolerantním systémem spíš nesystémem, proto nám drogově závislých stále přibývá....a když je řeč o studentech, kteří jsou budoucnost společnosti, tak bych si přála aby je ve škole učili krom vědomostí také smyslu pro spravedlnost, fair play a sociálnímu cítění, protože je opravdu plno nemocných dětí, které neměly možnost volby, seniorů, kteří celý život pracovali a nemají na léky.....narkoman by měl být za svoje rozhodnutí zodpovědný! Soňa Podušková, Petice proti drogám vedle škol a dětských zařízení

530.12.2014 - 22:35 - Autor: Jakub Drápal (absolvent)

Vážený paní Podušková,

nevím, o kterých kompetencích mluvíte. Já takřka žádné nezmiňuji, tudíž nevím, na co narážíte.

Zneužívání substituční péče vede ke kriminalitě? K té kriminalitě by buďto stejně došlo při snaze opatřit si drogu, i případné zneužití substituční léčby (která je levněji k dostání) tak vede ke snížení kriminality (nutnosti opatřit si prostředky k nákupu).

Přijde mi smutné, že stále jen říkáte své názory, ale nijak nereagujete na mé argumenty. Já Vás chápu, ale řešení, které navrhujete, jen situaci zhorší. Viz příspěvky výše.
Píšete, že "požadavek 2 km vzdálenosti od škol a dětských zařízení je jen kapka v moři, která nedostatky v celém systému nenapraví, ale alespoň sníží každodenní "setkávání se" s aplikujícími si narkomany cestou do školy či školky."
- právě, že nedostatky nenapraví, ale ještě zhorší! O to více bude narkomanů na ulicích, o to horší situace bude (když zde nebude nikdo, kdo jim bude moci pomáhat, což v zásadě navrhujete - opět mé argumenty výše).

Pokud Vám jde skutečně o to, aby se Vaše děti nemusely setkávat s nakomany, tak iniciujte zřízení míst, kde si klienti substituční léčby mohou látku bez problémů aplikovat, kde bude čisto a možnost si na chvíli sednout (vzorem by mohly být různé samodesinfikující budky v různých evropských městech). Tím se vyhnete tomu, že byste narkomany viděla na ulici a zároveň pomůžete při řešení problému.
To by bylo fair play řešení, sociálně citlivého člověka, který uvažuje o efektivitě sankcí. Těším se, že s tímto, či s jiným řešením problematiky, přijdete a sepíšete ohledně ní petici. Co je spravedlivé, je těžké na posouzení v tomto případě - znamená to, že je nechám plně vykoupat ve zmatku, co si natropili? Nebo, že budu dbát spíš na ty ostatní - řádné občany? Toto řešení totiž vychází řádným občanům výrazně víc vstříc než to Vaše - řeší totiž problém z krátkodobého i dlouhodobého hlediska.

Těším se na Vaši reakci, o skutečnou reakci na mé argumenty bych Vás i poprosil.

Přidat komentář

Pokud máte uživatelský účet ve školní síti GVP, můžete přidat komentář okamžitě pomocí tohoto účtu.
Uživatelské jméno: Heslo:


Pokud uživatelský účet ve školní síti nemáte, vyplňte prosím následující údaje. Váš komentář bude přidán po schválení administrátorem webu.
Jméno: Příjmení:
Email:
Email slouží administrátorům pro případnou komunikaci, na www stránkách nebude uveden.
Váš vztah ke GVP: (absolvent, rodič, náhodný návštěvník webu a pod.)
1 + 9 =   Napište výsledek (ochrana proti spamu).Na začátek stránky

Vyhledávání

Poslední články

Všechny články »

Akce a dění

 • prodloužení ISIC karty
  Prodloužení (revalidace) ISIC karty stojí 180 Kč. Prodlužujte karty vždy za celou třídu. Vyberte peníze od zájemců, pak přijďte do kanceláře č. 115 s celkovou částkou a seznamem zájemců o prodloužení platnosti karty. Pak teprve vyberte ISIC karty k nalepení revalidační známky. Děkuji Platnost ITIC karty lze rovněž prodloužit. Plháková
 • Černá otočná kancelářská židle z učebny 205
  Kdo jste si zapůjčil novou černou kolečkovou učitelskou židli z učebny 205 a vyměnil ji za značně použitou červenou židli bez koleček, prosím o její navrácení. Děkuji.
 • Knihovna je zavřená
  Vzhledem k nepřítomnosti knihovníka je knihovna příští týden zavřená. Bude otevřena následující týden. Díky za pochopení. Knihovník
 • Zkušebna ve školním roce 2020/21
  Milí muzikanti na GVP! Vytvářím týdenní harmonogram zkoušek jednotlivých kapel, které chtějí využívat školní zkušebnu. Přijďte si zarezervovat pevný termín svých zkoušek. Kdo dříve přijde, ten si termín vybírá z více možností. Pavla Imramovská
 • KMD
  Milí divadelníci, bohužel vás musím informovat, že jsme se vzhledem k současné koronavirové krizi rozhodli, že se letos KMD nebudeme účastnit. N. Brousilová a komise ČJL
 • Morava pro 6.ABC
  Po pečlivém zvážení všech skutečností jsem se rozhodl naši výpravu "Za Lovci mamutů" zrušit. Peníze vám budou vráceny proti podpisu. Prosím, zastavte se u mne. Děkuji P.E.
 • Komisionální zkoušky srpen 2020
  Rozpis komisionálních zkoušek 2020 je v následujícím odkazu .
 • Knihovna jde do finále!!!
  Knihovna bude otevřena od 22.-25.6. od 7.30 do 14.00. Pokud nebude knihovník přítomen, nechte knihy u třídního nebo na vrátnici. Děkuji
 • KMD - vrácení peněz
  Milí divadelníci, v kanceláři školy si každý předplatitel KMD vyzvedne peníze za neuskutečněná představení, odvolaná kvůli koronavirové krizi. U paní hospodářky Šimkové se zastavte kdykoli do konce školního roku, denně od 8 do 13 hodin. Děkuji Pavla Imramovská
 • Doplatek zájezdu na Korsiku
  Jak jsme již avizovali, zájezd na Korsiku byl přeložen na termín 5.-13.9. Pokud bude situace stále příznivá, je pravděpodobné, že se v daném termínu uskuteční. Prosíme tedy o doplatek na nadační účet do konce června. Pod svým VS, který vám byl již přidělen, posílejte doplatek 9 600 Kč. Pokud máte dotazy, kontaktujte mě nebo prof. Bártovou.
 • VoBaFo 2020
  Letošní turnaj VoBaFo je zrušen. Vaše přihlášky zůstávají v platnosti. Skupiny též platí. Doplníme je o další zájemce. Zejména z řad prvních ročníků. Bohužel přijdeme o "Souboj Titánů" turnaje 6.A a 4.E, do kterého v minulém ročníku promluvila 3.E. Těším se na vás a maturantům hodně zdaru u maturity i u přijímací zkoušky na VŠ přeje P.E.
 • KMD
  Vážení divadelníci, jak jsem Vás již informovala, letošní sezona skončila, a proto Vám budu vracet peníze za představení, která jste nezhlédli. Maturantům budu vracet peníze během maturitního týdne (11.6.-17.6.) , ostatním studentům pravděpodobně na začátku nového školního roku. Novou sezonu začneme také až v září. Těšme se na nová divadelní představení. N. Brousilová