pozadi

„Vidím to jako dnes,“ vzpomínal nedávno francouzský dramatik španělského původu Fernando Arrabal, „hrajeme se Samuelem Beckettem šachy a najednou nám pošťák doručí zbrusu novou, právě vydanou knihu Martina Esslina Absurdní divadlo. Nikdy předtím jsme ten pojem neslyšeli, mysleli jsme si, že děláme avantgardu. Beckett knížku prolistoval a po chvíli prohlásil: takže my teda děláme absurdní divadlo? To je ale přece úplně absurdní!“ Stalo se počátkem let šedesátých minulého věku. Dnes, o půl století později se přitom Esslinův pojem zdá být legendární stejně jako ti, co chtěli dělat avantgardu. Dává to vůbec smysl? A co když to „absurdní“ je vlastně spíše jen „smyslem přetékající“? Buď jak buď, jedno je jisté: žabinec bez brčka neusmažíš!

211

Chemická řeč přírody

Prof. RNDr. Irena Valterová, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV

Rostlinné a živočišné vůně a pachy jsou přítomny všude kolem nás. Působí na naše smysly a často podvědomě ovlivňují naše jednání. To platí pro všechny organismy na Zemi. Chemické látky zprostředkovávají komunikaci mezi živočichy, rostlinami i nižšími organismy (tzv. semiochemikálie či infochemikálie). V přednášce budou posluchači seznámeni s přírodními látkami, produkovanými rostlinami i živočichy, a s ekologickou funkcí těchto látek. Budou ukázány příklady hmyzích námluv, strategií lovu kořisti, hmyzích chemických zbraní, strategií rostlin pro úspěšné opylení, obranu před býložravci a pathogeny či úspěšné přežití v konkurenci s okolními rostlinami. Posluchači si odnesou nové poznatky z chemie přírodních látek, zasahující do oboru chemické ekologie a chemické biologie.

202

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o mozku (ale báli jste se zeptat svého neuropatologa)

doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D., primář oddělení patologie Thomayerovy nemocnice

Neurodegenerativní onemocnění tvoří skupinu rozličných poruch charakterizovaných postupným zánikem funkčně propojených neuronálních populací mozku buď globálně (Alzheimerova nemoc), nebo hlavně v některých specializovaných funkčních oblastech (Parkinsonova nemoc). Výskyt neurodegenerativních chorob v populaci roste s rostoucím věkem dožití. Tím se tato onemocnění stala celospolečenským problémem s výraznými socioekonomickými dopady. V současné době je přesná (definitivní) diagnostika možná pouze neuropatologickým vyšetřením mozku, v drtivé většině až po smrti pacienta. Tato skupina onemocnění sice tvoří menšinu práce neuropatologa, diagnostika je časově i finančně náročná, pacientovi přímo nepomůže, přesto má zcela nezastupitelnou úlohu ve vývoji nových léčebných postupů. Bez přesné diagnózy nebude nikdy efektivní cílená léčba.

206

Ekonom detektivem

doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D., ČVUT

Co všechno umíte zjistit o firmě, kterou jste doposud neznali? Kde najdete informace a co z nich můžete vyčíst?
Prodává? Co ještě chtějí zákazníci víc?
Je ztrátová? Jak to, že ještě nezkrachovala?
Je zisková? Proč s tím vlastníci nejsou spokojeni?
Co s tím dluhem? Obsahem přednášky bude seznámení se základními veličinami účetních výkazů, které podléhají zveřejňovací povinnosti, a způsoby, jak v nich hledat informace, které mohou být užitečné pro jednotlivé stakeholdery (zaměstnance, dodavatele, zákazníky, vlastníky, věřitele...)

102

Olympijské stavby, revitalizace území a vodní stavitelství

Prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc., ČVUT, Fakulta stavební

Sportoviště pro vodní slalom, umělá dráha s divokou vodou: co tento pojem znamená? Je to pokus o napodobení přírodních hydraulických jevů v otevřených korytech a jejich přenesení do koryta umělého, předem připraveného, tj. do koryta vybudovaného během krátké doby výstavby, ne vytvářeného miliony let, kdy voda a materiál tvořící stěny si vzájemnou interakcí zvolily nejvhodnější průtokové poměry v daném místě. Je možné si postavit otázku, z jakých důvodů se vůbec umělé dráhy pro tento druh sportu staví? Proč se vkládají značné investiční prostředky do něčeho, co příroda dává zadarmo? Důvodů výstavby je několik, a je možné je shrnout do následujících bodů: 1. sportovní, 2. ekonomické, 3. ochrana životního prostředí. Model, na základě kterého byl postaven vodní kanál pro Olympijské hry v roce 2016 v Riu de Janeiru, vznikl v Praze na Stavební fakultě ČVUT. Na maketě v měřítku 1:13 se testoval ideální tvar, profil dna a postavení překážek. Návrh navázal na návrh olympijské dráhy v Sydney 2000, dráhy v Aucklandu v komplexu WERO a zkušenosti se využily i pro návrh dráhy pro OH Tokio 2020. Tedy české olympijské úspěchy, o kterých jste možná dosud nevěděli nic, po přednášce už ale budete vědět (skoro) vše.

Urza, autor první české knihy o anarchokapitalismu a bezpočtu libertariánských textů i videí, bude přednášet o některých z aspektů bezstátní společnosti. Specializuje se zejména na fungování státu z etického hlediska, vlastnická práva a vzdělávací systém, avšak rád na místě uzpůsobí téma přednášky vašim požadavkům – může přednášet i diskutovat o tržním řešení libovolného odvětví, které dnes spravuje stát, lze se jej ptát i na kryptoměny z ideového i technického hlediska.

Již dvě a půl století jsou Pompeje předmětem zájmu archeologů a mohlo by se zdát, že o této nejslavnější archeologické památce Evropy víme úplně vše. Ale není tomu tak, i dnes zde působí mnoho odborníků, kteří si zde kladou nové a nové otázky a pomocí nových metod nacházejí nové a nečekané odpovědi. Jak si tedy dnes představujeme dějiny tohoto města a co víme o životě lidí, kteří tu žili a nakonec i zemřeli v roce 79 n.l. při známé erupci Vesuvu?

203

Historie a současnost Albánie

Mgr. Přemysl Vinš, FF UK

Přednáška seznámí posluchače s aktuální společenskou, politickou a ekonomickou situací v dynamicky se rozvíjející Albánii. Mnoho současných politických a demografických problémů nelze pochopit bez znalosti základního historického vývoje země v posledních 100 letech, a proto se přednáška rovněž soustředí na vybrané momenty albánských dějin, které ovlivnily současnou tvář země. Součástí výkladu bude rovněž krátký exkurz k albánskému jazyku jako klíčovému prvku národní identity a praktické informace pro návštěvníky. Přemysl Vinš v současné době působí na katedře jihoslovanských a balkanistických studií FF UK v Praze, kde mj. vyučuje albánské dějiny a albánskou literaturu. Kromě toho taktéž soukromě vyučuje albánštinu a překládá z albánské literatury do češtiny.

301

Současná psychiatrie- čím se zabývá, jaké má možnosti a prostředky

MUDr. Katarína Hánělová, primářka specializované psychiatrie

Jaká je práce psychiatra v České republice a jaká je psychiatrie 21. století? Jak se změnila? Jaké jsou její možnosti? Co je to ochranná léčba? Proč se mluví o reformě psychiatrické péče v ČR?
Na tyto a další mnohé otázky odpoví MUDr. Katarína Hánělová, psychiatr a psychoterapeut. V průběhu své téměř patnáctileté praxe v oboru pracovala v Psychiatrické nemocnici Praha - Bohnice a tři roky vedla primariát psychiatrické rehabilitace v nemocnici Horní Beřkovice, kde se podílela na vybudování oddělení pro ochranné léčení žen. Aktuálně pracuje jako konzilární psychiatr ve FN Královské Vinohrady.

205

Investigativní žurnalistika aneb novinařina pro dobrodruhy

Janek Kroupa, investigativní reportér

O válečném zpravodajství, organizovaném zločinu, jeho vztahu s politikou a byznysem a investigativní žurnalistice vůbec s reportérem Českého rozhlasu Jankem Kroupou.
Janek Kroupa je držitelem ceny Elsa (2005), Novinářské křepelky (2007) a ceny vysokého komisaře OSN pro uprchlíky za válečné reportáže. V roce 2014 získal společně s polskými kolegy Bertoldem Kittelem a Jaroslawem Jabrzykem polskou novinářskou cenu Grand Press v kategorii investigativní žurnalistika.

302

Vznik a vývoj Hiphopové kultury

Jakub „Sigiboy“ Sigmund

Přednáška o kulturních a společenských vlivech na vznik Hiphopové kultury. Její vývoj před celosvětovou medializací a základní principy, které daly vzniknout jednotlivým elementům: writing/graffiti, breaking, mcing/rap, djing/turntablism z pohledu aktivního člena české sekce jedné z prvních hiphopových crew “The Bronx Boys”.
Jakub „Sigiboy“ Sigmund se věnuje lektorské činnosti a má za sebou již mnoho tanečních úspěchů,například: 2.místo Battle of the year CZ 2005 3.místo Breakerz Trevenge Helsinki 1.místo – Hip Hop Jam 09
1. místo – Battle Of The Year CZ 2010 Reprezentace ČR: 2x Battle of the year Eastern Europe

005

Autonomní robotika a výsledky CIIRC ČVUT v ní

prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze

"Zmíním, co je robot, autonomní robot a proč se o roboty zajímáme. Dotknu se robotiky jako součásti automatizace, souvislostí s vládní iniciativou Průmysl 4.0 a společenských dopadů. Ukáži, že vnímání robotů a jejich autonomní rozhodování představuje kvalitativní změnu a naději pro spolupráci lidí a strojů. Studentům přiblížím výsledky výzkumu v robotice na příkladech projektů, které vedu na svém pracovišti Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT. Ukáži, jak se rozhoduje mobilní robot v záchranářských operacích, jak přispíváme k samořiditelnému autu a jak dvojrukým robotem se silově poddajnými pažemi umíme skládat, rozkládat oblečení a třídit radioaktivní odpad."

201

Čínská poezie napříč staletími

prof. PhDr. Olga Lomová, CSc, Ústav Dálného východu FF UK

Přednáška představí čínskou poezii jako žánr mnoha podob s dlouhou historií. Obsáhne nejstarší známou básnickou antologii datovanou do 6. století př. n. l., středověkou přírodní lyriku, písně zábavních čtvrtí na počátku novověku i poezii 20. století. Zvolené ukázky mají za cíl prostřednictvím rozmanitosti čínské poezie různých dob upozornit na různé podoby čínské kultury a její často radikální proměny v čase. Paní Lomová vystudovala sinologii – orientalistiku na FF UK v Praze. Jako pedagog zde působí od roku 1987. Od roku 2014 je profesorkou a také ředitelkou Ústavu Dálného východu FF UK. Od roku 1990 řídí Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace při Karlově Univerzitě a vede a garantuje studijní obor sinologie.

Copyright © 2018 Dominik Chaloupka Gymnázium Na Vítězné pláni