Dávkové soubory

Dávkové soubory jsou textové soubory s příponou .BAT, obsahující řádkové příkazy DOSu nebo jiného operačního systému. Tyto příkazy se provedou po spuštění daného souboru. Mohou obsahovat i tyto speciální příkazy:

REM poznámka
Příkazy uvedené za REM jsou přeskočeny.
ECHO OFF
Potlačí se vypisování příkazů, které se právě provádí.
@ příkaz
Potlačení výpisu řádky bez ohledu na ECHO OFF/ON.
CALL dávkový soubor
Spustí další dávkový soubor s tím, že po jeho skončení se bude pokračovat v provádění původní dávky. Bez použití tohoto příkazu návrat k původní dávce nenastává.
%1 %2 %3 %4 %5 - uvedené za voláním programu
Předá až pět parametrů uvedených za voláním dávky volanému programu.

Dále je možno použít příkazy PAUSE, IF [NOT], GOTO a SHIFT. Popis jejich užití je uveden v literatuře.

Příklady dávkových souborů:

1. Dávka přejde na disk C: do adresáře \FAM, spustí zde program FAMULUS.EXE s případnými parametry a po jeho ukončení se přepne do adresáře \DATA

@ECHO OFF 
C: 
CD \FAM FAMULUS.EXE %1 %2 %3 %4 %5 
CD \DATA

2. Dávka uloží do proměnné OLDPATH současné nastavení PATH. Poté přidá na první místo do seznamu prohledávaných adresářů adresář C:\SOFTWARE\DBASE, spustí program C:\SOFTWARE \DBASE\DBASE.EXE s případnými parametry a po jeho ukončení nastaví původní PATH.

@ECHO OFF 
SET OLDPATH=%PATH% 
PATH C:\SOFTWARE\DBASE;%PATH% 
C:\SOFTWARE\DBASE\DBASE.EXE %1 %2 %3 %4 %5 
PATH %OLDPATH%