Warning: Creating default object from empty value in E:\xampp\htdocs\projekt\index.php on line 7
<br /> <b>Warning</b>: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in <b>E:\xampp\htdocs\projekt\index.php</b> on line <b>14</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in <b>E:\xampp\htdocs\projekt\index.php</b> on line <b>14</b><br /> - Projekty

Přípravy pro učitele

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách věnovaných podpoře využití ICT (informačních a komunikačních technologií) ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů. Tyto stránky byly vytvořeny v rámci projektu "Využití ICT při vyučování dějepisu, zeměpisu a biologie" realizovaném na Gymnáziu Na Vítězné pláni v Praze 4 v roce 2005 v rámci rozvojových projektů SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání).

V přípravách se můžete setkat se soubory v různých formátech. V tabulce uvádíme přehled těchto formátů s uvedením odkazu na stránky, kde lze získat program vhodný pro zobrazení a případně úpravu daného formátu.

doc MS Word download viewer ze stránek http://www.microsoft.com/
xls MS Excel download viewer ze stránek http://www.microsoft.com/
ppt MS PowerPoint download viewer ze stránek http://www.microsoft.com/
pdf Portable Document Format download viewer ze stránek http://www.adobe.com/
xbk SMART Board download software ze stránek http://www.smarttech.com/

Využití těchto příprav jinými učiteli ať už v podobě zde uložené nebo v  podobě libovolně upravené je nejen povoleno, ale dokonce i vítáno. Budeme též rádi, pokud nám k přípravám napíšete své komentáře a postřehy.

Podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí byly jednotlivé přípravy vytvořeny v souladu s autorským právem s využitím § 31 zákona 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), který říká:

Do práva autorského nezasahuje ten, kdo

  1. cituje ve svém díle v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů,
  2. zařadí do svého samostatného díla vědeckého, kritického, odborného nebo do díla určeného k  vyučovacím účelům, pro objasnění jeho obsahu, drobná celá zveřejněná díla,
  3. užije zveřejněné dílo v přednášce výlučně k  účelům vědeckým nebo vyučovacím či k jiným vzdělávacím účelům;

Vždy je však nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.