Warning: Creating default object from empty value in E:\xampp\htdocs\projekt\index.php on line 7
<br /> <b>Warning</b>: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in <b>E:\xampp\htdocs\projekt\index.php</b> on line <b>14</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in <b>E:\xampp\htdocs\projekt\index.php</b> on line <b>14</b><br /> - Projekty

Přípravy pro učitele


Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in E:\xampp\htdocs\projekt\inc\fce.inc.php on line 56

- seznam příprav

Anatomie ledvin

Seznámit studenty se základní terminologií a anatomickou stavbou ledvin…

Patologie ledvin

Seznámit studenty se základními patologickými poruchami ledvin

Principy resorpce

Seznámit studenty se základními chemickými a fyzikálními principy pohybu vody a iontů v prostředí

Regulace krevního tlaku

Seznámit studenty s provázanými vztahy v regulačních mechanismech ledvin a krevního tlaku

Resorpce v distálním tubulu

Seznámit studenty se základními regulačními mechanismy vylučovacího aparátu

Resorpce v glomerulu

Aplikovat získané znalosti o chemických a fyzikálních principech na konkrétním příkladu – totiž resorpci v oblasti glomerulu

Resorpce v Henleově kličce

Seznámit studenty s jedním z nejdokonalejších fyziologických procesů v těle vůbec

Resorpce v proximálním tubulu

Seznámit studenty s geniálním principem resorpce primární moči v oblasti proximálního tubulu

Resorpce ve sběrném kanálku

Seznámit studenty s terminálními úpravami v procesu vylučování

Sekundární vylučovací orgány

Zasadit vylučovací soustavu do hlubšího kontextu lidské fyziologie. Připomenout a následně aplikovat již získané znalosti studentů v jiných souvislostech..