Přípravy pro učitele

Imramovský Aleš - seznam příprav

Alpy

Osvojení regionálněgeografických znalostí o Alpách a jejich ověření.

Itálie

Osvojení regionálněgeografických znalostí o Itálii a jejich ověření.

Krkonoše

Osvojení regionálních znalostí o Krkonoších

Zemětřesení

Seznámení s výskytem, způsobem vzniku a měřením zemětřesení včetně konkrétních příkladů.