Přípravy pro učitele

Suchánková Ivana - seznam příprav

Afrika – přírodní podmínky

Seznámit studenty s polohou, rozlohou, horizontální a vertikální členitostí, podnebím, vodstvem a biosférou

lesy

Seznámit studenty s významem, stavem, geografickým rozšířením a klasifikací lesů