Přípravy pro učitele

Studená válka – Povále?né N?mecko

Autor: Svoboda Petr (svoboda@gvp.cz)
Předmět: D?jepis (Soudobé d?jiny)
Doba: 3 vyu?ovací hodiny
Náročnost: Minimální

Cíl

Prost?ednictvím obrazové prezentace seznámit studenty s problematikou vývoje N?mecka v letech 1945-1989.

Stručný popis

Technické předpoklady, materiál, pomůcky

Po?íta? s možností projekce, program zobrazující soubory vytvo?ené v MS PowerPointu

Soubory:

  1. ppt souborPovalecneNemecko.ppt (31,1MB)