Přípravy pro učitele

Obecná biologie - seznam příprav

Buněčný cyklus

Zopakovat učivo o buněčném cyklu v podobě samostatné práce nebo ve dvojicích jako laboratorní cvičení v počítačové učebně.