Přípravy pro učitele

Soudobé d?jiny - seznam příprav

Studená válka – Povále?né N?mecko

Prost?ednictvím obrazové prezentace seznámit studenty s problematikou vývoje N?mecka v letech 1945-1989.