Řezy těles

Sbírka příkladů řešených v programech CaRMetal a CaR

Novější verze této sbírky v GeoGebře 3D (zatím ne úplná)

Sedmero triků
k nalezení řezu:

TRIK 1 - SPOJOVÁNÍ
TRIK 2 - ROVNOBĚŽNOST
TRIK 3 - KOUT
TRIK 4 - KOMÍN
TRIK 5 - ŠÍP
TRIK 6 - STOŽÁR
TRIK 7 - STŮL
TISK PŘÍKLADŮ