Aplety v programu GeoGebra

Kmitání

Aplety lze spustit kliknutím na obrázek (aplet uložený na GeoGebraTube). (Pokud se aplet nenačte, pomůže aktualizace stránky - někdy opakovaně - nebo úplně tu stránku shodit a spustit znovu) Pokud aplet ani tak nefunguje, můžete si kliknutím na nadpis nad obrázkem stáhnout soubor s příponou ggb a otevřít ho přímo v GeoGebře. Tento soubor potom můžete dále upravovat. Tradááá!

Analogie mezi pohybem po kružnici a kmitavým pohybem.
Fáze kmitání.
Fázor

Nulová počáteční fáze
Kladná počáteční fáze
Záporná počáteční fáze
Časový diagram pro nulovou počáteční fázi
Kmitání ve fázi

Kmitání s opačnou fází

Definice fázového rozdílu
Fázový rozdíl
dvou izochronních kmitů
Skládání kmitů izochronních
a neizochronních 1
Skládání kmitů izochronních
a neizochronních 2
Skládání kmitů izochronních
a neizochronních 3
Skládání kmitů pomocí fázorů.
Fázorový diagram
.
Rázy = skládání kmitů
blízké frekvence
Skládání kolmých kmitů
Lissajousovy obrazce
Lissajousovy obrazce - bodové vykreslení
Lissajousovy obrazce 3D
(pro 3D GeoGebru)
     
     
Martin Vinkler - vinkle@gvp.cz