Aplety v programu GeoGebra

Planimetrie - Vlastnosti kružnice - Důkaz věty o obvodovém a středovém úhlu (VOSU)

Co potřebujeme k důkazu znát:
Důkaz si rozdělíme na tři případy:
  • Případ 1: Střed kružnice leží na rameni obvodového úhlu
  • Případ 2: Střed kružnice leží uvnitř obvodového úhlu
  • Případ 3: Střed kružnice leží vně obvodového úhlu
 
 
Martin Vinkler - vinkle@gvp.cz