Aplety v programu GeoGebra

Planimetrie - Konstrukční úlohy - Kružnice (řešené MBDV)

  1. Úvod
  2. Konstrukce pro malý:

    Herman - Chrápová:
    Geometrické konstrukce, Prometheus 1998 (HCH)

  3. Konstrukce pro velký:

E. Davidová,
"Řešení konstrukčních planim. úloh"
(D1)

Apolloniovy a Pappovy úlohy souhrnně

1. Úvod

  • Budeme řešit především některé jednoduché Apolloniovy a Pappovy úlohy, při jejichž řešení vystačíme s množinami bodů daných vlastností (MBDV). Složitější Apolloniovy a Pappovy úlohy se budou řešit až v kapitolách o stejnolehlosti, MOBOKEKRU a kruhové inverzi.
  • Kromě toho budeme řešit ještě pár dalších úloh, které nepatří do úloh A a P.
  • Příklady jsou rozděleny na MODRÉ pro malý děti a ŽLUTÉ pro velký děti.

2. Konstrukce pro malý děti

Některé Apolloniovy a Pappovy úlohy

HCH s.57/2 A1. BBB
HCH s.60/Příklad 4A7. ppp - var1
HCH s.57/3
HCH s.50/Příklad 1P4. B(kT)
   
HCH s.57/Příklad 3
HCH s.59/4
HCH s.59/Příklad 5
HCH s.61/6
A9. pkk - var1
A9. pkk - var2
A6. Bkk
A7. ppp - var2

Ostatní úlohy

HCH s.50/Příklad 2
HCH s.57/1
HCH s.63/8,9,10,11,12,13,14,15,17*
       

2. Konstrukce pro velký děti

Některé Apolloniovy a Pappovy úlohy

 

 

Ostatní úlohy

       
Martin Vinkler - vinkle@gvp.cz