Aplety v programu GeoGebra

Planimetrie - Konstrukční úlohy - Apolloniovy a Pappovy úlohy

Teorii a podrobná řešení najdete zde:

 
Apolloniovy úlohy
Pappovy úlohy
Martin Vinkler - vinkle@gvp.cz