Aplety v programu GeoGebra

Planimetrie - Konstrukční úlohy - Seznam 150 úloh na konstrukci trojúhelníku

 • Vybereme-li pro konstrukce trojúhelníka pouze tyto prvky: strany, úhly, výšky, těžnice, osy úhlů, kružnici opsanou, kružnici vepsanou, existuje s ohledem na ekvivalentní permutace 150 typů úloh.
 • Z toho lze 98 úloh řešit eukleidovsky (z nich 3 jsou tzv. podurčené - mají nekonečný počet řešení - označeny P)
 • Zbylých 52 úloh je eukleidovsky neřešitelných (šedé - označeny N)
 • Úlohy, které jsou zde vyřešeny, jsou označeny barevně a řešení se objeví po kliknutí, úlohy neřešené jsou bílé
 • Úlohy mohou být řešeny 3 metodami:
  • Metodou množin bodů dané vlastnosti (MBDV) - označeny zeleně
  • Metodou zobrazení (ÚŘEZ) (hlavně nebo možná výhradně STEJNOLEHLOSTÍ) - označeny fialově
  • Metodou výpočtu (ÚŘEV) - označeny červeně
61
91
121
5
6
40
70
100
130
     
12
17
19
20
110
111
141
22
23
24
25
26
27
29
90
120
150
Martin Vinkler - vinkle@gvp.cz