Aplety v programu GeoGebra

Planimetrie - Konstrukční úlohy - Tečny kružnic

Vzájemná poloha přímky a kružnice. Definice tečny.
Věta o tečně a kolmici k poloměru v jeho konc. bodě. Konstrukce tečny v bodě.
Tečna z bodu - Přirozená konstrukce.
Tečna z bodu - Euklidova konstrukce.
 
Tečna z bodu - přes Thaletovu kružnici.
Tečna z bodu - přes osovou souměrnost.
Společná tečna dvou kružnic - metoda dilatace.
Společná tečna dvou kružnic - přes stejnolehlost
       
Martin Vinkler - vinkle@gvp.cz