Aplety v programu GeoGebra

Stereometrie - Objemy a povrchy

Cavalieriho princip pro plochy

Rozklad krychle na 3 shodné jehlany

Odhad objemu koule

Odvození vzorce pro objem koule pomocí Cavalieriho principu

Martin Vinkler - vinkle@gvp.cz