Příprava rozvrhu pro šk. rok 2024/25

Do rozvrhu jsou již vloženy všechny hodiny. Rozhodně však není hotový! Některé věci tam nejsou dobré a pokusíme se je ještě vylepšit. Cokoliv se tedy může ještě změnit. Podívejte se, jak to aktuálně vypadá:

Začala příprava rozvrhu pro školní rok 2024/25. Předpokládám, že rozvrh bude hotový a zveřejněný do konce července. Po pozitivních zkušenostech z loňského roku můžete vývoj rozvrhu sledovat na této stránce. Pokud by vás něco vyděsilo :-) nebo byste měli nějakou konstruktivní připomínku, tak to hned napište na horyna@gvp.cz . Rozvrh bude vytvořen posloupností těchto kroků:

1. volitelné předmětydokončeno*
2. tělocvikydokončeno*
3. další předměty vázané na konkrétní učebnu (Hv, Vv, Ikt, laborky Fy, Ch, Bi) dokončeno*
4. ostatní dělené hodiny, tedy především cizí jazykydokončeno*
5. předměty vyučované pro celou třídudokončeno*
6. závěrečné vylepšovánív procesu
7. přidělení učeben 

dokončeno* = skupina předmětů je nasazena, ale neznamená to, že se s tím již nepohne. Dokud to nebude hotové celé, nelze vyloučit, že se budeme muset k již hotovému rozdělení vrátit a změnit ho.


Volitelné předměty pro předmaturitní třídy (3.E, 3.F, 5.A, 5.B) byly rozděleny do dvou bloků

Předpokládám, že ve všech třídách bude na volitelné předměty navazovat odpolední výuka.
Přáním všech studentů bylo vyhověno, žádný problém s rozdělením nenastal.
Přehled rozdělení na volitelné předměty je zde (po přihlášení se stáhne jako xlsx soubor)


Volitelné předměty pro maturitní třídy (4.E, 4.F, 6.A, 6.B, 6.C) budou vyučovány podle následujícího schématu:
Mat.png, 7,7kB
V termínech T1 až T7 budou vyučovány nově zvolené jednoleté volitelné předměty. V blocích B1 a B2 budou vyučovány dvouleté volitelné předměty pokračující z předchozího školního roku. Letos však budou jen dvě skupiny vybraných kapitol z biologie. Tři skupiny ekonomie zůstávají. Většina studentů, kteří patřili do skupiny B3EK, a někteří, kteří patřili do B2EK, budou mít pokračování volitelného předmětu ekonomie v pondělí ráno (v době T1). Rozdělení na volitelné předměty je zde (po přihlášení se stáhne jako xlsx soubor)
Šesti studentům (ze 150) se bohužel nepodařilo ve volbě volitelných předmětů kompletně vyhovět. Tyto problémy dořešíme v září. Většinou si tito studenti budou muset zvolit jeden ze svých volitelných předmětů jinak.