Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160
v

Změny v rozvrhu středa 23. 1.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.E Kurz Kurz Kurz Kurz Kurz Kurz Kurz Kurz Kurz Kurz Kurz Kurz
2.F Kurz Kurz Kurz Kurz Kurz Kurz Kurz Kurz Kurz Kurz Kurz Kurz
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Erlebach Petr - - - .. .... .. .. .. - - - -
Kinclová Petra - - Vi .. - - ..
Koller Irena ..
Král Matěj - - - - - - - - - - - -
Lorencová Tučanová Jana - .. .... Fr Fr - - .. - - - -
Luhanová Marie .. .. ..
Nedvědová Zdeňka - - - .. Dh .. - .. - .. .. -
Ordoš Jan - .. Řm - Dh - .. - - - - -
Šmíd Martin - - .. - .... .. - .. - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Babiera Jose
4 změna Aj 2.F (A1)+
Birhanzl Ingrid
5 odpadá Šj 2.F (Š1)
Cucarella Pablo Sánchez
4 změna Aj 2.F (A2)+
Čolasová Andronika
6 odpadá Vv 2.E (Vv)
7 odpadá Vv 2.E (Vv)
Drahotová Jindřiška
1 odpadá Čj 2.E
4 supl. (Or Dohl) Čj 1.E (Chl) 005
4 spojeno (Ne Dohl) Čj 1.E (Dív) 005
Erlebach Petr
0.-11. hod Pedagogický dohled
Halík Jan
5 výměna << Ch 1.F 313 z 6. hod
6 přesun << Ch 1.A 313 z 22.1. 9. hod
6 výměna >> Ch 1.F na 5. hod
Imramovská Pavla
1 výměna << Čj 4.A 103 z 2. hod
2 výměna >> Čj 4.A na 1. hod
Koller Irena
2 odpadá Tv 2.F (Dív)
Kortli Inna
4 změna Aj 2.F (A3)+
Kozderková Lucie
7 navíc TřH 1.B 204
Kvíz Milan
1 výměna >> M 4.A na 2. hod
2 výměna << M 4.A 103 z 1. hod
3 odpadá M 2.F
4 přesun << F 3.A 301 z 24.1. 9. hod
5 přesun << M 3.E 305 z 6. hod
5 odpadá F 2.E
6 výměna << F 2.B 304 z 7. hod
6 přesun >> M 3.E na 5. hod
7 výměna >> F 2.B na 6. hod
Liberiou Andromeda
9 změna Ře 2.E (Ře3)+
10 změna Ře 2.E (Ře3)+
Luhanová Marie
4 změna Aj 2.F (A4)+
Mandová Olga
6 odpadá Hv 2.E (Hv)
7 odpadá Hv 2.E (Hv)
Mervínský Jaroslav
6 výměna >> D 2.B na 7. hod
7 výměna << D 2.B 304 z 6. hod
Nedvědová Zdeňka
0.-11. hod Pedagogický dohled
Ordoš Jan
0.-11. hod Pedagogický dohled
Reindl Friedl Ludmila
3 spojeno (Tu Do) B 3.F (BlCs) 102
3 změna B 3.F (BsCl) 102
4 spojeno (Tu Do) B 3.F (BlCs) 202
4 změna B 3.F (BsCl) 202
6 odpadá IKT 2.F (IKT2)
7 odpadá IKT 2.F (IKT2)
Reinosová Nikola
5 odpadá Šj 2.F (Š2)
Římalová Hana
2 supl. (Or Dohl) IKT 1.A (N2) 009
5 navíc M 3.F 202
6 odpadá IKT 2.F (IKT1)
7 odpadá IKT 2.F (IKT1)
Slavíková Dana
3 změna Nj 2.B (Nj) 202
Suchánková Ivana
3 změna Z 5.B 216
Šiková Lucie
5 výměna >> M 1.F na 6. hod
6 výměna << M 1.F 203 z 5. hod
Šmíd Martin
0.-11. hod Pedagogický dohled
Věšínová Jana
8 odpadá Tv 3.E (Dív) zrušeno
Vinkler Martin
1 odpadá F 2.F
2 odpadá M 2.E
3 supl. (Kc Lékř) F 4.A 103
3 odpadá M 2.E (Db)
Vondráčková Helena
5 přesun << Ch 5.B 205 z 7. hod
7 přesun >> Ch 5.B na 5. hod
Znamenáčková Hana
8 odpadá Tv 5.B (Dív) zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
1.A
2 IKT N2 009 supluje Řm (Or)
6 Ch 313 přesun << Ha z 22.1. 9. hod
6 B BiS odpadá (Er)
7 B BiS odpadá (Er)
1.B
7 TřH 204 navíc Kz
1.E
4 Čj Chl 005 supluje Dh (Or)
4 Čj Dív 005 spojí Dh (Ne)
1.F
5 Ch 313 výměna << Ha z 6. hod
5 M výměna >> na 23.1. 6. hod
6 M 203 výměna << Šl z 5. hod
6 Ch výměna >> na 23.1. 5. hod
7 Tv Chl odpadá (Šm)
7 Tv Dív odpadá (Ne)
9 ZTV ZTV odpadá (Ne)
10 ZTV ZTV odpadá (Ne)
2.B
1 Tv Chl odpadá (Or)
3 Nj Nj 202 změna Sl
6 F 304 výměna << Kv z 7. hod
6 D výměna >> na 23.1. 7. hod
7 D 304 výměna << Me z 6. hod
7 F výměna >> na 23.1. 6. hod
9 ZTV ZTV odpadá (Ne)
10 ZTV ZTV odpadá (Ne)
2.E
0.-11. hod Kurz
2.F
0.-11. hod Kurz
3.A
4 F 301 přesun << Kv z 24.1. 9. hod
4 Z odpadá (Kc)
3.B
5 Aj A1 odpadá (Lu)
3.E
5 M 305 přesun << Kv z 6. hod
5 Tv Chl odpadá (Er)
6 M přesun >> na 23.1. 5. hod
7 Ch odpadá (Tu)
8 Tv Dív odpadá (Vě)
3.F
3 B BlCs 102 spojí Fr (Tu)
3 B BsCl 102 změna Fr
4 B BlCs 202 spojí Fr (Tu)
4 B BsCl 202 změna Fr
5 M 202 navíc Řm
5 Tv Dív odpadá (Ne)
5 Tv Chl odpadá (Er)
9 ZTV ZTV odpadá (Ne)
10 ZTV ZTV odpadá (Ne)
4.A
1 Čj 103 výměna << Im z 2. hod
1 M výměna >> na 23.1. 2. hod
2 M 103 výměna << Kv z 1. hod
2 Čj výměna >> na 23.1. 1. hod
3 F 103 supluje Vi (Kc)
4.B
1 Ch odpadá (Tu)
4.C
7 Z odpadá (Kc)
9 ZTV ZTV odpadá (Ne)
10 ZTV ZTV odpadá (Ne)
4.E
6 Aj A2 odpadá (Lu)
7 Aj A2 odpadá (Lu)
9 ZTV ZTV odpadá (Ne)
10 ZTV ZTV odpadá (Ne)
4.F
6 Aj A2 odpadá (Lu)
7 Aj A2 odpadá (Lu)
9 ZTV ZTV odpadá (Ne)
10 ZTV ZTV odpadá (Ne)
5.A
6 Tv Dív odpadá (Ko)
6 Tv Chl odpadá (Or)
5.B
3 Z 216 změna Su
5 Ch 205 přesun << Vo z 7. hod
5 B odpadá (Šm)
6 Tv Chl odpadá (Or)
7 Ch přesun >> na 23.1. 5. hod
8 Tv Dív odpadá (Zn)
6.C
9 ZTV ZTV odpadá (Ne)
10 ZTV ZTV odpadá (Ne)
Pedagogický dohled u třídy:
2.E
Hodina: 0.-11., Učitel: Nedvědová Zdeňka, Ordoš Jan
2.F
Hodina: 0.-11., Učitel: Erlebach Petr, Šmíd Martin