Maturitní ročník: ChemieChemie k maturitě

Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Chemie k maturitě

Cíle předmětu:

Jednoletý seminář určený pro maturanty, kteří nenavštěvují dvouleté Vybrané kapitoly z chemie a uvažují o maturitě či přijímacích zkouškách z chemie. Obsah semináře je ve zhuštěné formě stejný s obsahem dvouletého semináře Vybrané kapitoly z chemie.

Obsah učiva:

učivo

    • PSP a její zákonitosti.
    • Anorganická chemie – chemie s, p, d a f prvků.
    • Organická chemie – uhlovodíky a jejich deriváty – prohloubení učiva o reakční mechanismy organických reakcí.