gvp-local

Pascal - Kurzy Programování

Dalším programovacím jazykem, se kterým Vás chceme seznámit je PASCAL . Kurz byl sestaven pro Turbo Pascal . Stejně tak lze použít Irie Pascal a Mystic Pascal. Taktéž je připravena Off-line verze.

Legenda :

programový kód

jméno proměnné použité v textu

jméno procedury, funkce, předdefinované konstanty použité v textu

nadpis odstavce k jednotlivým procedurám a funkcím

Obsah