gvp-local

Programování ve Visual Basicu

 1. základní pojmy (ovládací prvky, vlastnosti, metody, události ...)
 2. ovládací prvky a jejich vlastnosti
 3. speciální ovládací prvky (Timer a CommonDialog)
 4. zásady zápisu kódu programu
 5. proměnné
 6. přiřazení
 7. operátory
 8. výstup dat na obrazovku
 9. uživatelské typy
 10. pole
 11. příkaz If ... Then ... Else
 12. příkaz Select Case
 13. cyklus For ... To ... Next
 14. cyklus Do ... Loop
 15. vytváření procedur a funkcí
 16. standardní procedury a funkce
 17. práce se soubory
 18. rekurze
 19. grafika
 20. menu
 21. ošetření běhových chyb
 22. části tvořící program
 23. jednotky pro udávání geometrických rozměrů
 24. další možnosti jazyka Visual Basic
 25. API funkce