v

Změny v rozvrhu úterý 24. 4.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Čolasová Andronika - - .... .... Kr Er .. - Ho Ho - -
Imramovská Pavla - - - - .. - Me - .. .. - -
Ordoš Jan .. Ko - Kn .. ..
Suchánková Ivana .. - Kv -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Birhanzl Ingrid
1 přesun >> Šj 4.B (Šj) na 4. hod
4 přesun << Šj 4.B (Šj) 216 z 1. hod
Brousilová Naděžda
2 změna Čj 5.B 022
3 změna Čj 5.B 022
Erlebach Petr
5 supl. (Čo slu) Vv 3.B (Vv) 013 dozor
Horyna Martin
4 změna F 5.B 022
8 supl. (Čo slu) Vv 2.B (S1) 013 dozor
9 supl. (Čo slu) Vv 2.B (S1) 013 dozor
Hrdinová Pavlína
5 změna DSDv 5.B (B2Ds)+ 022
Jásková Dagmar
1 přesun >> Fj 4.B (Fj) na 4. hod
4 přesun << Fj 4.B (Fj) 117 z 1. hod
Knappová Ivana
4 supl. (Or slu) Ch 1.A 211 přespočetná hod.
Koller Irena
2 spojeno (Or slu) Tv 2.A (Chl) 221
Kozderková Lucie
6 změna Ek 5.C (B1Ek)+ 022
Kratěnová Adéla
3 změna Šj 2.F (Šj) 105
4 supl. (Čo slu) Vv 3.B (Vv) 013 dozor
Kvíz Milan
3 supl. (Su slu) M 1.A 303 za odpadlou
Mervínský Jaroslav
6 supl. (Im slu) D 3.A 103 přespočetná hod.
Římalová Hana
2 změna M 3.F 314
5 změna M 2.F 005
6 změna M 2.F 005
Urbanová Marta
1 změna Nj 5.B (N1) 013
Věšínová Jana
7 odpadá Tv 6.B (Dív) zrušeno
Vinkler Martin
7 změna M 5.B 022
Vondráčková Helena
6 navíc TřH 6.B 105 přespočetná hod.
7 změna Ch 4.B 104
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 Tv Chl odpadá (Or)
3 M 303 supluje Kv (Su)
4 Ch 211 supluje Kn (Or)
1.B
1 M odpadá (Su)
2.A
2 Tv Chl 221 spojí Ko (Or)
2.B
8 Vv S1 013 supluje Ho (Čo)
9 Vv S1 013 supluje Ho (Čo)
2.F
3 Šj Šj 105 změna Kr
5 M 005 změna Řm
6 M 005 změna Řm
3.A
6 D 103 supluje Me (Im)
3.B
4 Vv Vv 013 supluje Kr (Čo)
5 Vv Vv 013 supluje Er (Čo)
3.E
6 Ek B1Ek 022 změna Kz
3.F
2 M 314 změna Řm
6 Ek B1Ek 022 změna Kz
4.A
5 Tv Chl odpadá (Or)
4.B
1 Fj Fj přesun >> na 24.4. 4. hod
1 Šj Šj přesun >> na 24.4. 4. hod
4 Fj Fj 117 přesun << Js z 1. hod
4 Šj Šj 216 přesun << Bi z 1. hod
4 Čj odpadá (Im)
5 Tv Chl odpadá (Or)
7 Ch 104 změna Vo
4.F
8 MeS T3Md odpadá (Im)
9 MeS T3Md odpadá (Im)
5.A
5 DSDv B2Ds 022 změna Hr
6 Ek B1Ek 022 změna Kz
5.B
1 Nj N1 013 změna Ur
2 Čj 022 změna Br
3 Čj 022 změna Br
4 F 022 změna Ho
5 DSDv B2Ds 022 změna Hr
6 Ek B1Ek 022 změna Kz
7 M 022 změna Vi
5.C
6 Ek B1Ek 022 změna Kz
6.A
6 Tv Dív odpadá (Čo)
6 Tv Chl odpadá (Or)
8 MeS T3Md odpadá (Im)
9 MeS T3Md odpadá (Im)
6.B
6 TřH 105 navíc Vo
6 Tv Chl odpadá (Or)
7 Tv Dív odpadá (Vě)
8 MeS T3Md odpadá (Im)
9 MeS T3Md odpadá (Im)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou