Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160
v

Změny v rozvrhu úterý 11. 12.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.A Akce Akce Akce
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Cymbalak Jankovská Bohumila - - - - .. Ko - - - - -
Čolasová Andronika .. .. -
Halík Jan Vo Vo ....
Imramovská Pavla - - - Šu - - .. - .. .. - -
Kratinová Olga - - Hr Ju - - - - - - - -
Krejčí Barbora -
Luhanová Marie - - .. .... Kd - - - - - - -
Nedvědová Zdeňka - - - - - - - - - - - -
Nesvadba Petr ..
Římalová Hana -
Staněk František -
Suchánková Ivana - .. Fi - .. .. .. - - - - -
Šiková Lucie -
Šulcová Věra -
Vinkler Martin - .. - Ho Vo .. .. - - - - -
Znamenáčková Hana .. Cu
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
009 xxxx
103 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Změny v rozvrzích učitelů
Cucarella Pablo Sánchez
3 supl. (Zn slu) Aj 2.B (A2) 304 přespočetná hod.
Čolasová Andronika
3.-5. hod Pedagogický dohled
Derka Vítězslav
8 odpadá Vv 3.A (Vv) zrušeno
9 odpadá Vv 3.A (Vv) zrušeno
Drahotová Jindřiška
5 Dohled v jídelně  
Erlebach Petr
2 přesun >> B 1.A na 10.12. 5. hod
Fajfr Marek
4 přesun << Zsv 5.A 105 z 7. hod
7 přesun >> Zsv 5.A na 4. hod
Fišerová Veronika
2 supl. (Su Do) B 2.B 304 za odpadlou
Halík Jan
5 přesun << Ch 1.A 302 z 9. hod
6 přesun << Ch 2.E 202 z 7. hod
6 přesun >> Ch 1.B na 12.12. 5. hod
7 přesun >> Ch 2.E na 6. hod
9 přesun >> Ch 1.A na 5. hod
Hašková Michaela
7 spojeno (Cy DVPP) Aj 4.A (A2) 103
7 změna Aj 4.A (A1) 103
Horyna Martin
2 navíc F 1.A 102 přespočetná hod.
3 supl. (Vi Do) F 2.F (Š1) 003 přespočetná hod.
Hrdinová Pavlína
2 supl. (Kt OČR) Nj 1.E (N2) 303 za odpadlou
Jásková Dagmar
9 přesun >> D 5.A na 12.12. 5. hod
Jun Jakub
3 supl. (Kt OČR) Nj 2.E (N1) 117 za odpadlou
5 odpadá Nj 2.A (S1)
Kalinová Daniela
4 supl. (Lu DVPP) Aj 3.F (A2)+ 022 přespočetná hod.
Kinclová Petra
5 přesun << D 2.E 202 z 6. hod
6 přesun >> D 2.E na 5. hod
Knappová Ivana
2 přesun >> Ch 4.A na 5. hod
3 odpadá Ch 2.A (CsVl)
4 odpadá Ch 2.A (CsVl)
5 přesun << Ch 4.A 104 z 2. hod
Koller Irena
5 supl. (Cy DVPP) Aj 3.B (A2) 206 přespočetná hod.
5 odpadá Nj 2.A (S2)
Mandová Olga
8 odpadá Hv 3.A (Hv) zrušeno
9 odpadá Hv 3.A (Hv) zrušeno
Římalová Hana
5 přesun >> M 1.A na 6. hod
6 přesun << M 1.A 302 z 5. hod
Slavíková Dana
4 změna Nj 4.A (N1) 104
Svoboda Petr
3 změna D 4.A 303
5 přesun << D 2.F 105 z 6. hod
6 přesun >> D 2.F na 5. hod
Šmíd Martin
6 přesun << B 2.F 211 z 7. hod
7 přesun >> B 2.F na 6. hod
Šulcová Věra
3 supl. (Im Do) M 5.B 216 přespočetná hod.
Vondráčková Helena
1 změna F 4.C (FsCl) 302
1 spojeno (Ha Lékř) F 4.C (FlCs) 302
2 změna F 4.C (FsCl) 302
2 spojeno (Ha Lékř) F 4.C (FlCs) 302
4 supl. (Vi Do) F 2.F (Š2) 003 za odpadlou
Znamenáčková Hana
6 přesun << Aj 4.C (A1) 102 z 7. hod
7 přesun >> Aj 4.C (A1) na 6. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.A
2 F 102 navíc Ho
2 B přesun >> na 10.12. 5. hod
5 Ch 302 přesun << Ha z 9. hod
5 M přesun >> na 11.12. 6. hod
6 M 302 přesun << Řm z 5. hod
6 Z odpadá (Su)
8 D odpadá (Ns)
9 Ch přesun >> na 11.12. 5. hod
1.B
6 Ch přesun >> na 12.12. 5. hod
1.E
2 Nj N2 303 supluje Hr (Kt)
2.A
1 M odpadá (Su)
3.-5. hod Akce
2.B
1 Tv Dív odpadá (Zn)
2 B 304 supluje Fi (Su)
3 Aj A2 304 supluje Cu (Zn)
2.E
3 Nj N1 117 supluje Ju (Kt)
5 D 202 přesun << Kc z 6. hod
5 M odpadá (Vi)
6 Ch 202 přesun << Ha z 7. hod
6 D přesun >> na 11.12. 5. hod
7 Ch přesun >> na 11.12. 6. hod
2.F
3 F Š1 003 supluje Ho (Vi)
4 F Š2 003 supluje Vo (Vi)
5 D 105 přesun << Sv z 6. hod
5 Z odpadá (Su)
6 B 211 přesun << Šm z 7. hod
6 D přesun >> na 11.12. 5. hod
7 B přesun >> na 11.12. 6. hod
3.A
8 Hv Hv odpadá (Mn)
8 Vv Vv odpadá (De)
9 Hv Hv odpadá (Mn)
9 Vv Vv odpadá (De)
3.B
5 Aj A2 206 supluje Ko (Cy)
3.E
4 Aj A2 022 supluje Kd (Lu)
3.F
4 Aj A2 022 supluje Kd (Lu)
4.A
1 F odpadá (Vi)
2 Ch přesun >> na 11.12. 5. hod
3 D 303 změna Sv
4 Nj N1 104 změna Sl
5 Ch 104 přesun << Kn z 2. hod
6 Čj odpadá (Im)
7 Aj A2 103 spojí (Cy)
7 Aj A1 103 změna
4.C
1 F FsCl 302 změna Vo
1 F FlCs 302 spojí Vo (Ha)
2 F FsCl 302 změna Vo
2 F FlCs 302 spojí Vo (Ha)
6 Aj A1 102 přesun << Zn z 7. hod
6 M odpadá (Vi)
7 Aj A1 přesun >> na 11.12. 6. hod
4.E
8 MeS T3Md odpadá (Im)
9 MeS T3Md odpadá (Im)
4.F
8 MeS T3Md odpadá (Im)
9 MeS T3Md odpadá (Im)
5.A
2 Aj A2 odpadá (Lu)
4 Zsv 105 přesun << Fa z 7. hod
4 Z odpadá (Su)
7 Zsv přesun >> na 11.12. 4. hod
9 D přesun >> na 12.12. 5. hod
5.B
3 M 216 supluje Šu (Im)
6.A
8 MeS T3Md odpadá (Im)
9 MeS T3Md odpadá (Im)
6.B
4 Aj A2 odpadá (Cy)
8 MeS T3Md odpadá (Im)
9 MeS T3Md odpadá (Im)
6.C
8 MeS T3Md odpadá (Im)
9 MeS T3Md odpadá (Im)
Pedagogický dohled u třídy:
2.A
Hodina: 3.-5., Učitel: Čolasová Andronika