Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...

Vyhledávání

Vítejte na našich stránkách

Budova školy Naše škola je gymnázium s šestiletým a čtyřletým studiem. Jsme samostatným právním subjektem, jehož zřizovatelem je hlavní město Praha. Škola je financována z veřejných zdrojů, školné se nevybírá. Pedagogický sbor tvoří 58 učitelů včetně vedení školy, z toho je 18 mužů. Všichni mají vysokoškolské vzdělání pedagogického směru. Dalších 22 pracovníků zajišťuje provoz školy včetně školní jídelny.

Ve školním roce 2014/2015 studuje na zdejším gymnáziu více než 600 studentů v 21 třídách. Je zde 8 tříd čtyřletého studia a 13 tříd šestiletého studia. Cizím jazykům se vyučuje angličtině, němčině, francouzštině a španělštině. Ruštině a latině se vyučuje jako volitelnému předmětu.

Vycházíme z předpokladu, že všichni uchazeči o studium přicházejí s cílem úspěšně je absolvovat a pak usilovat o přijetí na vysokou školu. Jsme školou všeobecně vzdělávací, institucí, která dává svému studentovi možnost získat základní orientaci ve stěžejních vědních disciplinách a současně hlubší přehled o těch oborech, které budou předmětem jeho dalšího studia, o oborech, na něž se soustřeďuje jeho individuální zájem.

Třídy nejsou diferencovány formou zaměření, nečleníme je na větve (humanitní, přírodovědná, všeobecná ap.). Učební plán je jednotný. V  předposledním a zejména v posledním ročníku studia si studenti vybírají několik volitelných předmětů z rozsáhlé nabídky.

Pokud na stránkách něco podstatné nenaleznete, napište nám o tom na adresu webmastera. Děkujeme.


OPPA.jpg, 25kB Na našem gymnáziu je realizován projekt Hudební akustika - most mezi uměním a vědou v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita. Projektu bylo přiděleno registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36055. K jeho zdárnému naplňování přispívají kromě vyučujících gymnázia v roli metodiků a lektorů i odborní garanti z PřFUK, HAMU, ČVUT. Partnerem projektu se stal MFF UK. Z OPPA bude poskytnuta celková podpora do výše 1 458 778,46 Kč, z čehož ESF přispívá 85% částkou 1 239 961,69 Kč a Hlavní město Praha 15% částkou 218 816,77 Kč. Činnosti jsou realizovány v rámci prioritní osy OPPA 3 - Modernizace počátečního vzdělávání, s datem zahájení 1.7.2013 a ukončení 30.3.2015 v celkové délce 21 měsíců.


Škola děkuje partnerům, kteří jí svou finanční nebo materiální podporou pomáhají v její činnosti.
Jsou to v tomto roce:

  murabell.gif, 4,9kB
Hl. m. Praha, Evropský sociální fond, Mürabell s.r.o.,