Nadační fond Gymnázia Na Vítězné pláni

zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce č. 1555, pod spisovou značkou N 1555, s identifikačním číslem 06579141, ze dne 6. 11. 2017 zahajuje svou činnost při Gymnáziu v Praze 4, Na Vítězné pláni 1160.

Účel se vymezuje: finanční pomoc při vzdělávání žáků Gymnázia Na Vítězné pláni, podpora a rozvoj společenských aktivit žáků a přátel Gymnázia Na Vítězné pláni, propagace Gymnázia Na Vítězné pláni a podpora majetkových investic Gymnázia Na Vítězné pláni.
Účel Nadačního fondu GVP je podrobně popsán v Zakládací listině Nadačního fondu GVP a jeho Statutu. Základní dokumenty jsou uloženy v listinné podobě v sídle Nadačního fondu GVP, Na Vítězné pláni 1160, Praha 4 a jsou volně k nahlédnutí.

Právní forma: Nadační fond

Správní rada Nadačního fondu GVP – počet členů - 3

  • Předseda správní rady Mgr. Pavla Imramovská
  • Člen správní rady PhDr. Jaroslav Mervínský
  • Člen správní rady RNDr. Helena Vondráčková
  • Revizor správní rady Ing. Lucie Kozderková

Výroční zpráva a zpráva o hospodaření
se podává na příslušný rejstřík u Městského soudu v Praze vždy k 30. 6. kalendářního roku
Způsob jednání
Jménem Nadačního fondu GVP jedná vždy předseda správní rady společně s dalším členem správní rady. Každý nadační dar musí být většinově odhlasován členy správní rady.
Rozhodli jste se podpořit Nadační fond GVP?
Jsme velice rádi, že věnujete finanční příspěvek našemu fondu. Komu jsme jím pomohli, na jaký účel byly peníze věnovány, se dozvíte na těchto stránkách. Pokud si to budete přát, můžete sami rozhodnout o využití vámi darovaného finančního příspěvku, vaše rozhodnutí o účelu daru je pro nás závazné.

 

Číslo našeho účtu: 115-5609630267/0100
Variabilní symbol: 201750

 

Na těchto stránkách naleznete formuláře na potvrzení o darování finančního daru pro účely daňového přiznání. Vyplňte jej a v kanceláři školy vám bude potvrzeno.
Jsme velice vděčni, že Gymnáziu Na Vítězné pláni pomáháte, podporujete jeho výukové a společenské aktivity. Díky vám můžeme realizovat své projekty na zkvalitnění výuky, podpory nadaných studentů a společenských událostí, jimiž GVP žije!

Potřebné dokumenty naleznete zde:

Všechny dokumenty Vám rádi potvrdíme v kanceláři zástupců ředitele. Zároveň se zde dá nahlédnout veřejně do smluv souvisejících s nadačním fondem.