Přípravy pro učitele

Horyna Martin - seznam příprav

Inerciální a neinercilání soustavy

Procvi?it u?ivo o inerciálních a neinerciálních soustavách a vést studenty k jeho pochopení.

Základní funkce

Seznámit studenty s pr?b?hem (tvarem grafu) základních funkcí