Přípravy pro učitele

Svoboda Petr - seznam příprav

Geopolitická ohniska soudobého světa

Prostřednictvím obrazové prezentace seznámit studenty s problematikou arabsko-izraelského konfliktu.

Studená válka – Karibská krize

Prostřednictvím obrazové prezentace seznámit studenty s problematikou tzv. karibské krize, jednoho z nejžhavějších ohnisek studené války

Studená válka – Povále?né N?mecko

Prost?ednictvím obrazové prezentace seznámit studenty s problematikou vývoje N?mecka v letech 1945-1989.

Studená válka – Předpoklady a počátky konfliktu

Prostřednictvím obrazové prezentace seznámit studenty s problematikou počáteční fáze studené války.

Studená válka – Válka v Koreji

Prostřednictvím obrazové prezentace seznámit studenty s problematikou války v Koreji (1950-1953), jednoho z prvních ohnisek studené války.

Studená válka – Války v Indočíně

Prostřednictvím obrazové prezentace seznámit studenty s problematikou složitého vývoje v Indočíně po roce 1945.