Přípravy pro učitele

Mechanika - seznam příprav

Inerciální a neinercilání soustavy

Procvi?it u?ivo o inerciálních a neinerciálních soustavách a vést studenty k jeho pochopení.