Přípravy pro učitele

Termodynamika - seznam příprav

Fázové přeměny v pevných látkách

Cílem je poskytnout teoreticky rozumný a experimentální pohled do fyziky pevných látek, povrchů a s tím souvisejících moderních experimentálních metod - elektronová mikroskopie, RTG, laserové svařování a 3D modelování, inteligentní paměové polymery, kapalné krystaly, růst zrn apod.