O nás

Gymnázium

Gymnázium Na Vítězné pláni patří mezi tradiční pražská gymnázia, která jsou zřízena Magistrátem hlavního města Prahy. Škola byla otevřena v roce 1968, letos proto slaví 50. výročí své existence. Škola má kapacitu 730 žáků, v budově se nachází 35 učeben, z toho několik odborně vybavených pracoven a laboratoří. Gymnázium je všeobecně vzdělávací, důraz je kladen na výuku cizích jazyků, ale i na spolupráci s fakultními školami - vysokoškolského typu – 1. lékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Škola nabízí výuku anglického jazyka povinně ve všech ročnících, včetně možnosti složení mezinárodních jazykových zkoušek FCE, CEA. Dále nabízí povinnou výuku druhého jazyka – španělština, francouzština a volitelně pak řečtina, ruština. Máme specializovanou třídu s rozšířenou výukou německého jazyka – DSD program.

Gymnázium respektuje ve své koncepci poslední trendy inkluze a integrace – začleňujeme studenty s handicapem psychickým, sociálním, a to i studenty z cizojazyčného a nábožensky odlišného prostředí. Během studia na našem gymnáziu se mohou studenti zúčastnit zahraničních zájezdů, poznávacích (Francie, Řecko, Itálie, Švédsko) i výměnných (Řecko, Anglie, Německo). Škole je aktivně zapojena do evropských vzdělávacích programů i do programů mezinárodní spolupráce Erasmus+.

Škola se nachází poblíž historické části Prahy – Vyšehradu, kudy šly nejstarší dějiny města Prahy. Je dobře dostupná městskou hromadnou dopravou – metrem.

Jsme školou otevřenou, komunikativní a přátelskou, studenti se k nám rádi vracejí a hrdě se k absolutoriu na naší škole hlásí.

Výuku zaštiťují Mgr. Andronika Čolasová a Andromeda Ludmila Liberiou.

Vyučující

Anastasia

Zdravím! Jsem Anastasia a pocházím z Řecka. Je mi 22 let a jsem absolventkou pedagogické fakulty Aristotelovy univerzity v Soluni. Po třech letech výuky řečtiny cizincům, dětem i dospělým ve své zemi jsem si uvědomila, jak důležité je sdílet svou kulturu s ostatními lidmi. Při práci tady v Praze, kde učím řečtinu na české škole, vidím, že se ostatní chtějí naučit i o našem způsobu života. To se lze naučit s pomocí jazyka, jak jsem zjistila, když jsem se učila anglicky a španělsky a když jsem cestovala po cizích zemích. Společně se budeme učit o Řecku, jeho historii, mytologii, tradicích, ale hlavně o jazyku. Takže, co říkáte? Přidáte se?