Na
Pláni
současnosti

7. ročník
13. února 2020

8:30

Urychlovače částic nejen v radioterapii

Mgr. Vladimír Vondráček

302

Radioterapie je jedním ze základních přístupů k léčbě nádorových onemocnění. Využívá se při ní interakce ionizujícího záření s tkáněmi lidského těla. Aby bylo možné získat částice s dostatečnou energií, našly si cestu do zdravotnických zařízení urychlovače částic. Existuje jich celá řada, liší se konstrukcí i určením a jsou krásnou ukázkou přesunu technologií základního výzkumu do praxe.

Jak na překlady z němčiny

doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D.

205

Překladatel z němčiny Radek Malý představí ukázky své práce a umožní účastníkům nahlédnout do své překladatelské dílny. Jako ukázka k srovnání přístupu k různým žánrům poslouží mezi jinými i následující texty: Rainer Maria Rilke: Herbsttag; Johann Wolfgang Goethe: Ein Gleiches /Wandrers Nachtlied II; Christian Morgenstern: Gruselett; Ernst Jandl: Ottos Mops.

Bitcoin 10 let poté – dává stále smysl?

Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D., Roklen, VŠ CEVRO Institut

216

Před deseti lety došlo k první známé koupi něčeho skutečného za bitcoiny. I když to byla obyčejná pizza, poprvé se v médiích začalo řešit, zda Bitcoin dává nějaký smysl. Od té doby pak urazil kus cesty, ale narazil také na spoustu překážek. Vznikly další kryptoměny, cena několikrát vyskočila o tisíce procent a poté se zhroutila, objevily se podvody a vývojáři se nejednou ošklivě rozhádali. Co se za tu dobu od první pizzy změnilo a dává Bitcoin pořád smysl? A dával vůbec někdy? O tom, co se líbí na Bitcoinu ekonomům a kde naopak vidí jeho limity, se dozvíte více na přednášce autora první české knihy o Bitcoinu a dalších kryptoměnách Dominika Stroukala.

NATO

Arm. gen. Ing. Petr Pavel, M.A.

103

Žijeme v (ne)bezpečném světě? V poslední době slýcháme od nejvyšších představitelů státu, že žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí světa, v zemi, která není vystavena žádnému bezprostřednímu ohrožení a že největším z těch nepřímých je mezinárodní terorismus. Zároveň se v médiích často dočteme o probíhající válce s různými přívlastky - informační, kybernetické nebo hybridní. Vidíme záběry z konfliktů v Afghánistánu, Sýrii, Iráku, Libyi, Mali, na Donbase a na mnoha dalších místech. Bezpečnostní služby varují před nepřátelskými aktivitami Ruska, Číny, Íránu nebo Severní Koreje. Jsme skutečně ostrůvkem bezpečí v moři nestability a konfliktů? Dotýkají se tyto a další hrozby České republiky? Pokud ano, tak do jaké míry? A můžeme s tím vůbec něco dělat?

Naši Římané aneb Jak jsme se málem stali součástí římské říše

PhDr. Pavel Titz, Ph.D.

303

Severní evropskou hranici ohromné římské říše vymezovaly řeky Rýn a Dunaj. Málem ale bylo všechno jinak. Kolem přelomu letopočtu v Čechách vzniká záhadná Marobudova říše, která Římany nenechává klidnými. O století později nakonec vstoupila na naše území noha římského legionáře. Co vedlo Římany, aby bojovali s místními germánskými kmeny a jaký byl cíl jejich úsilí? Co se o tom dočítáme u římských spisovatelů a co říkají moderní vykopávky? Stopy svědčí o pobytu Římanů na Jižní Moravě. Vkročili ale někdy i do Čech?

Matematika je všude kolem nás

prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.

304

Přednáška je určena zejména těm, kteří dokáží ocenit kouzlo abstraktní i aplikované matematiky. Uvidíme, jakými zákonitostmi se celá čísla řídí a seznámíme se s jejich pozoruhodnými vlastnostmi. Připomeneme si některé překvapivé souvislosti mezi teorií čísel a geometrií. Seznámíme se také s nejnovějšími výsledky z honby za největšími prvočísly a k čemu jsou nám prvočísla vůbec dobrá. Uvidíme, jak jsou pomocí prvočísel chráněna rodná čísla, identifikační čísla organizací nebo čísla bankovních účtů proti případným chybám, jak se používají velká prvočísla pro přenos tajných zpráv, jaký význam mají pro digitální podpis a generování náhodných čísel, jak jsou utvářeny tzv. samoopravné kódy apod. Uvedeme i další příklady, kdy je matematika užitečná a zároveň okouzlující.

Mistři českého a světového baroka v souvislostech (z Itálie až do Čech aneb umělecký vývoj baroka a jeho mistrů)

Mgr. Anna Zajícová

206

Cesty barokního umění. Jak a kdy se barokní styl dostal do Čech? Jakým způsobem na baroko zdejší mistři reagovali a navázali? Světové inspirace v dílech českých umělců. Přednáška bude inspirovaná novou expozicí Staří mistři v Národní galerii Praha.

Jedy v historii, detektivkách a v současnosti

doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.

104

Nezajímavé věci, činnosti nebo i lidé nás často „otravují“ – naštěstí jen přeneseně. Pojďme se ale podívat blíže na chemické látky, které mohou vyvolat skutečnou otravu, tedy zásah do fyziologické rovnováhy organismu, který mu škodí. V přednášce se podíváme na stopu jedů v historii lidstva od nejstarších dob po současnost. Odpovíme si na otázku, co to jedy vlastně jsou, a které látky k nim paří. Seznámíme se s „králi“ detektivek – jakými jsou arsenik, kyanid, thallium, atropin a strychnin – a hlavně s mechanismy jejich účinku. A zamyslíme se, zda skutečně žijeme v „době jedové“ a zda je možný život bez jedů.

Rizika spojená s užíváním sociálních sítí

nprap. Bc. David Kovář

203

Sociální sítě - fenomén dnešní doby, který však přináší i negativní aspekty. Kdo z nás nevlastní alespoň jednu sociální síť? Ano, téměř nikdo takový se nenajde. Přednáška je zaměřena na kybernetickou trestnou činnost, která je páchaná především na sociálních sítích. Budou vymezeny pojmy, budou vysvětleny příklady z policejní praxe a především bude prezentován nástin možné detekce rizikových uživatelů, a to jak orgány činnými v trestním řízení, tak samotnými fyzickými osobami.

Práca anestéziológa v rozvojových krajinách s humanitárnou organizáciou Lekári bez hraníc

doc. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D.

306

Charakteristika humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc a práce anestéziológa. Ako vyzerá jeho práca v ČR a čím sa líši či nelíši od práce v rozvojových krajinách či krajinách náhle zničených vojnovým konfliktom? Počas prednášky Miroslav Durila priblíží prostredníctvom fotografii, videí a hovoreného slova prácu lekára – anestéziológa z absolvovaných 6 misií (Afganistan, Syria, Papua Nová Guinea, Čad, Jemen a Južný Sudán). Opíše proces, ako sa človek môže stať „lekárom bez hraníc„. Zamyslíme sa nad tým, čo dáva misionár miestnym obyvateľom a pacientom, má táto práca zmysel? Obohacuje práca na misiách aj samotného lekára? Môžu byť nadobudnuté skúsenosti ku prospechu domácim pacientom či spoločnosti?

Udržitelná výstavba budov

prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.

105

Poučíme se konečně z přírody? Je rozdíl mezi pasivními, nulovými a energeticky nezávislými domy? Snížíme potřebu tepla na vytápění díky ohřívání planety? Musí se školní budova vytápět? Jak nastavit pravidla pro nové budovy a pro změny těch současných? A co energie potřebná na výrobu tepelné izolace a dalších prvků? Jak je to s energetickými systémy využívajícími obnovitelné zdroje energie v budově? Pomůže zeleň? Co to je energetická chudoba? K čemu potřebujeme politiky nové generace?

Dokumentární film

prof. MgA. Helena Třeštíková, dr.h.c.

305

Co je dokumentární film? Jaká specifika má časosběrný dokumentární film? Jaká témata obvykle zajímají dokumentaristy? Jaké jsou směry v současném dokumentárním filmu u nás i ve světě? Jak probíhá práce na dokumentárním filmu, jaká je příprava a jak probíhá komunikace s protagonisty? Oceňovaná režisérka probere i specifika natáčení dokumentu, práci ve střižně, autorizaci a důležitost dodržovat určité etické principy.

OBČANSKÁ VĚDA jako důležitý prostředek sledování šíření invazních organismů

RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.

102

V poslední době, v souvislosti s klimatickou změnou a tranzitními příležitostmi, rozšiřuje mnoho druhů organismů oblast svého výskytu mimo původní zeměpisné hranice. S využitím dosavadních metod a tradičních přístupů sledování výskytu organismů je velmi obtížné stanovit počátek a ranou fázi tohoto šíření. Pro tento účel je vhodným prostředkem „občanská věda“, metoda zapojující do systematického monitorování invazí rostlin a živočichů širokou veřejnost. Cílem projektu NAJDI JE! je zavedení „občanské vědy“ za účelem sledování průběhu invazí vybraných druhů bezobratlých v České republice a vyhodnocení výsledků jejich šíření.