Intranet GVP - Lokální síť Gymnázia Na Vítězné pláni


K letošní evaluaci

02.05.2016 - Autor: Martin Horyna - Komentáře: 0

Dovolte mi, abych se za vedení školy vrátil k letošní evaluaci, konkrétně té části, ve které studenti hodnotí školu jako celek, tedy ne jednotlivé vyučující.

Výsledky jsou shromážděny v tomto souboru. Na listu s názvem Účast podle tříd je vidět, že školní část evaluace vyplnilo 370 studentů z 650. Velká byla účast studentů z nižších tříd, kteří evaluaci vyplňovali v rámci hodiny informatiky. Účast studentů vyšších ročníků je výrazně nižší. Příští rok znovu zvážíme, zda bychom neměli přimět i tyto studenty k větší účasti tím, že jim vyhradíme čas v době běžné výuky.

Odpovědi na jednotlivé otázky se téměř neliší od odpovědí z roku 2015. Trochu se zvýšil souhlas s tvrzením „Topení funguje bez problémů“, naopak se trochu snížil souhlas s tvrzením „Pravidelně (alespoň jednou za týden) nakupuji ve stravovacím automatu“. V ostatních bodech jsou odpovědi stabilní a takové, že nevyžadují nějaký zásadní zásah ze strany vedení školy.

Součástí evaluace je také celková známka, kterou studenti své škole udělí. Letos jsme dosáhli průměrné známky 1,70, což je znovu lepší výsledek než v předchozích letech, viz graf níže.

Reakce na některé konkrétní připomínky

Na chodbách školy nejsou koše na smíšený odpad
Je to tak a je to chyba. Tedy přesněji bylo to tak. V reakci na tuto připomínku jsme z některých málo používaných košů na sklo udělali koše na smíšený odpad. Na každé chodbě jsou v tuto chvíli dva koše na smíšený odpad. Koše na sklo zůstaly jen ve 3. patře u chemie a v 2. patře u kabinetu 207. V jiných částech budovy již koše na sklo nejsou a nebudou, stejně zde byly využívány zcela minimálně.

Chybějící toaletní papír na záchodech
Toto byla nejčastější připomínka letošní evaluace. Jako reakci jsme změnili organizaci doplňování toaletního papíru. Věřím, že jste si sami všimli, že situace se zlepšila. Zástupci ředitele dostali navíc za úkol tento problém dále sledovat.

Zavřené pánské WC v přízemí
WC je zavřené z technických důvodů. Je potřeba zde provést větší opravu, která proběhne v rámci rekonstrukce školní jídelny. Do té doby, tj. do konce školního roku, bohužel zůstane toto WC zavřené.

K jídlu číslo 3 (salát) by mělo být vždy k dispozici i jiné než jen bílé pečivo
Tento problém byl projednán s vedoucí školní jídelny paní Novákovou. S připomínkou souhlasí, ale uvádí, že v tuto chvíli to nejde z finančních důvodů zabezpečit. Od příštího školního roku bychom rádi, aby tomu tak bylo. Uvidíme, zda to půjde provést v rámci reorganizace nákladů jídelny nebo bude nutné (nejen v souvislosti s tímto námětem) zvýšit cenu oběda.

Velikost jídelny, výzdoba jídelny
Jak je všeobecně známo, připravuje se rekonstrukce jídelny a zvýšení její kapacity. Po rekonstrukci bude také změněna výzdoba na stěnách. Proces výběru dodavatele stavby je komplikovaný a dlouhý. V tuto chvíli doufáme, že 1. července stavba začne.

Studentský klub (bufet)
Několikrát se objevila připomínka, že by se evaluace měla více zabývat provozem bufetu. Konkrétních připomínek se však objevilo málo. Opakovaně jen to, že cena některých věcí je v bufetu vyšší než v automatech na chodbách. V tom ale nevidíme problém.

Ve třídách chybí hodiny
Vedení školy nemá nic proti tomu, pokud si studenti do své kmenové třídy umístí na čelní stěnu hodiny a budou se o ně starat (tj. vyměňovat baterie a seřizovat čas). Centrálně to však organizovat nebudeme.

Ve škole by měl být automat na mléčné výrobky
To je trochu složitější. Díky kratší době trvanlivosti těchto výrobků, je nabídka provozování takových automatů omezená. Snad by se to však zařídit dalo, pokud by byl velký zájem. Anketu na webu však vyplnilo jen 45 respondentů. 24 z nich uvedlo, že by automat využívali pravidelně (alespoň jedenkrát týdně). 18 napsalo, že by ho využívali občas a 3 lidé se k dotazníku připojili proto, aby zaškrtli, že by automat nevyužívali vůbec. Obávám se, že s tímto zájmem žádného provozovatele automatu na mléčné výrobky k instalaci u nás nepřimějeme.

Fasáda školní budovy a vstup do budovy (vrátnice)
Souhlasíme s názorem studentů, že fasáda budovy a vstup do ní není v dobrém stavu, a máme v plánu tuto skutečnost v budoucnu změnit. Limitujícím faktorem jsou zde peníze. V tuto chvíli bohužel nejde ani odhadnout, kdy k opravě dojde.

Ostatní připomínky
Není zde možné reagovat na všechny připomínky, kterých bylo dohromady 145, ale mohu zodpovědně prohlásit, že jsme si je všechny pozorně přečetli a v případě potřeby jsme je předali kompetentní osobě. Proto věřím, že i některé výše nezmíněné náměty, přispějí k lepšímu chodu školy do budoucna.

Za aktivní přístup k evaluaci všem respondentům děkujeme.

Autor: Martin Horyna


Komentáře

Zatím nejsou k článku žádné komentáře.

Přidat komentář

Pokud máte uživatelský účet ve školní síti GVP, můžete přidat komentář okamžitě pomocí tohoto účtu.
Uživatelské jméno: Heslo:


Pokud uživatelský účet ve školní síti nemáte, vyplňte prosím následující údaje. Váš komentář bude přidán po schválení administrátorem webu.
Jméno: Příjmení:
Email:
Email slouží administrátorům pro případnou komunikaci, na www stránkách nebude uveden.
Váš vztah ke GVP: (absolvent, rodič, náhodný návštěvník webu a pod.)
10 + 8 =   Napište výsledek (ochrana proti spamu).Na začátek stránky

Vyhledávání

Poslední články

Všechny články »

Akce a dění

 • POPRASK volejbal
  Prosím hráče a hráčky volejbalu o schůzku v pondělí 23.9. 2019 v 9.40 hod. u kab.č. 123. Hrací den - kluci ut 24.9. 2019 a dívky st 25.9. 2019 od 8.00 na Meteoru. Prosím domluvení nominace hráček s Alenou Novotnou 6.A a Lindou Kulišovou 6.B. Případně se uvidíme až na schůzce. Kluky povedou do boje zkušení hráči ze 4.E Šimon Odvárko a Sebastián Toplak. Děkuji moc P.E.
 • Holandština
  První hodina holandštiny (nizozemštiny) na škole proběhne ve středu 25. září od osmé hodiny v učebně 102. Prosím ještě ty, kdo se chtějí přidat do Klubu nizozemštiny, aby mi napsali na jun@gvp.cz. Budu se těšit, JJ.
 • Florbalový projekt KB FLORBAL CHALLENGE 2019/2020
  Prosím hráče florbalu narozené od 1.1.2002 do 31.12.2004, kteří chtějí reprezentovat školu, aby mne kontaktovali. Sestavuji team na KB FLORBAL CHALLENGE. GVP je zaregistrována. Zdravím, děkuji a těším se na vás. P.E.
 • Keramika
  Studenti se zájmem o keramiku se sejdou na první schůzce 4.10.2019 ve 14:40 hod. před keramickou dílnou v přízemí školy vedle VV. Na všechny zájemce se těší P.E.
 • KMD
  Přihlášky do KMD budu vybírat již jen 9.9., 11.9. a přidávám poslední den 12.9.2019! Přijďte s vyplněnou přihláškou a s penězi do kab.208. Představení na říjen si vyberete osobně u mne v kab.č.208. Přijďte i vy, kteří jste již zaplatili. N.Brousilová
 • Knihovna bude uzavřená!
  Příští týden je knihovna uzavřena. Knihy lze pouze vracet. Otevřeno bude až 13.9. od rána. Knihovník.
 • Missing Power Plug For Laptop
  I lost a laptop power plug yesterday. Last seen at my desk in room 207. Other possible locations are rooms 105, 203, 214. ---------------------------- Včera jsem ztratil napájecí kabel notebooku. Naposledy viděl u mého stolu v učebně 207. Další možná umístění jsou místnosti 105, 203, 214.
 • Maturitní zkoušky
  Rozvrh podzimních maturitních zkoušek 3.9. a 4.9.2019
 • Komisionální zkoušky srpen 2019
  Rozpis komisionálních zkoušek v srpnu 2019 je v následujícím odkazu. Rozpis může být ještě v průběhu srpna aktualizován.