Aplety v programu GeoGebra

Planimetrie - Konstrukční úlohy

 1. Základní eukleidovské konstrukce (co je to eukl. konstr., konstruovatelná čísla (ŠV s.156), základní eukl. konstrukce, trisekce úhlu, přibližné trisekce, metody řešení (MBDV, zobrazení, výpočet, souřadnice)
 2. Úlohy řešené metodou MBDV:
 3. Úlohy řeš. pomocí zobrazení (ÚŘEZ):
 4. Úlohy řeš. metodou výpočtu (ÚŘEV):
  • odmocniny, rúzné alg. výrazy, (Polák modrý s. 491)
  • Zlatý řez
 5. Apolloniovy a Pappovy úlohy souhrnně
 6. Konstrukce trojúhelníků souhrnně (seznam 150 úloh)
 7. Speciální konstrukce (kruhy v obilí, gotická okna...)
 8. Tečny kružnic
Martin Vinkler - vinkle@gvp.cz