Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...

Vyhledávání

Hledá se dobrovolník. Zn. Strach, předsudky a zábrany nechte doma.

Nedaleko od naší školy, na druhé straně magistrály, se rozkládá komplex nových budov. Jejich zajímavost nespočívá v tom, že jsou moderní, prostorné a slunné, ale v tom, že jsou kompletně bezbariérové a také tím, čemu slouží. Co že je to tak speciálního? Pomoc. V jedné z nich totiž sídlí organizace jménem Asistence o.s., která podporuje absolventy Jedličkova ústavu v zařazování se do každodenního života.

Prostředky, kterými Asistence o.s. dosahuje již zmíněné integrace jsou velice pestré. Organizují se výlety do přírody a za kulturou, návštěvy galerií, divadel, čajoven a volnočasové aktivity, jako například plavání. Důležitá je i pomoc při doučování žáků Jedličkova ústavu či při doprovodech (z domova na kurs, do práce, na hokej, apod.). A tak zatímco člověk někomu pomáhá, zároveň se i baví a něčemu přiučuje.

Asistence o.s. každého zaškolí a vysvětlí vše potřebné. Není tedy třeba se bát, že by byl člověk „vhozen do vody“ bez předchozí náležité přípravy. O tom, že strach opravdu není třeba, svědčí i fakt, že s Asistencí o.s. spolupracují čtyři letošní maturantky. Každá pomoc, byť zdánlivě maličká, jako je například doprovod jednou za měsíc, je vítána a potřebná. Studenti, kteří směřují na vysoké školy se zaměřením psychologie, speciální pedagogika či sociologie, si spoluprácí s Asistencí o.s. zvyšují své šance na přijetí, protože tímto získávají praxi. Nicméně všichni ostatní si mohou prohloubit své sociální cítění, trpělivost, rozšířit obzory a okruh přátel a v neposlední řadě se přesvědčit, že život s handicapem není tabu.

Uvidíte sami, s jakou milou odezvou a velkou vděčností se Vaše angažovanost setká! Přestaňme být lhostejní k tomu, co se děje v našem blízkém okolí.

Kontaktní osoba: Erik Čipera (erik@asistence.org)
Více informací možno získat v 6.A u Barbory Černíkové.

04.10.2007 - Autor: Barbora Černíková