Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...

Vyhledávání

Učební plán

Učební plán udává počet hodin, který je týdně věnován jednotlivým vyučovacím předmětům. Vysvětlení zkratek všech předmětů je uvedeno na konci stránky.

Šestileté studium

Třída s posílenou výukou němčiny (A)

  Čj Aj Nj Ma Fy Ch Bi Ze ZSV Ikt Ev Tv VP Celkem
1.ročník 4 3 3 4 2 2 3 2 1 2 2 2 2 - 32
2.ročník 4 3 4 4 2 3 2 2 2 2 - 2 2 - 32
3.ročník 4 4 5 4 2 2 3 2 1 2 2 2 2 - 35
4.ročník 4 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 - 35
5.ročník 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 - - 2 2x2 35
6.ročník 5 4 5 2 - - - - 3 - - - 2 7x2 35

Třída bez posílené výuky němčiny (B,C)

  Čj Aj 2.cj Ma Fy Ch Bi Ze ZSV Ikt Ev Tv VP Celkem
1.ročník 4 3 3 4 2 2 3 2 1 2 2 2 2 - 32
2.ročník 4 3 3 5 2 3 2 2 2 2 - 2 2 - 32
3.ročník 4 4 4 4 2 2 3 2 1 2 2 2 2 - 34
4.ročník 4 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 - 34
5.ročník 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 - - 2 2x2 34
6.ročník 5 4 4 2 - - - - 3 - - - 2 7x2 34

Čtyřleté studium

  Čj 1.cj 2.cj Ma Fy Ch Bi Ze ZSV Ikt Ev Tv VP Celkem
1.ročník 4 3 3 4 3 3 3 2 2 1 2 2 2 - 34
2.ročník 4 4 4 4 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 34
3.ročník 3 4 4 3 2 3 3 2 2 2 - - 2 2x2 34
4.ročník 5 4 4 2 - - - - - 3 - - 2 7x2 34

Čj - český jazyk
1.cj - první cizí jazyk (nejčastěji angličtina)
2.cj - druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština nebo angličtina (pokud není prvním jazykem))
Zsv - základy společenských věd
De - dějepis
Ze - zeměpis
Ma - matematika
Fy - fyzika
Ch - chemie
Bi - biologie
Ev - estetická výchova (výtvarná a hudební)
Ikt - informační a komunikační technologie
Tv - tělesná výchova
VP - volitelné předměty
Celkem - celkový počet hodin týdně