Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...

Vyhledávání

Ekologický kurz GVP

Vesec Mírová pod Kozákovem 17.-21.9.

Naše škola pořádá pro své studenty řadu atraktivních kurzů. Novinkou mezi nimi byl ekologický kurz pro studenty 2.E čtyřletého studia. Takové akce pořádají školy asi jen zřídka. Soudím tak podle slov našeho hosta – ředitelky CHKO Český ráj RNDr. Lenky Šoltysové. Byla velmi překvapena, že takový kurz pořádáme. Sama pak prozradila studentům řadu zajímavostí z oblasti Českého ráje, promítla jim DVD sloužící k propagaci a zodpověděla řadu dotazů. Nejvíce studenty zajímal její názor na budování dálnice srdcem Českého ráje přímo pod Troskami. Strávili jsme tedy několik dní v srdci Českého ráje – v místě konání našich studijních soustředění úvodních i předmaturitních v pravda příjemné společnosti.

Program byl velmi pestrý a snad naše studenty oslovil. Ti se dozvěděli něco nového z biologie. Seznámili se s ekologií její moderní částí. A to v rámci teoretické výuky i terénní praxe. Teorie respektovala základní učební plány. Navíc jsme zařadili novinky z baubiologie. Zaujala nás kořenová čistička vod. V terénu studenti navštívili a prohlédli si naučné stezky Hruboskalsko a Podtrosecká údolí, stoupali na Kozákov a viděli kořenovou čističku vod na Bukovině.


Na obrázku vidíte zříceninu hradu Trosky od Stéblovic (Sobotecko) a v pozadí Kozákov –místo našeho pobytu

Každý vyučovací blok a vycházka byly zakončeny testem. A nebyly to testy jen tak ledajaké… Celý kurz byl zasvěcen hře:

Křížem krážem Českým rájem aneb výstup na Kozákov

Ještědsko – kozákovský hřbet

A jak jsme hráli? Idea celého kurzu byla postavena na týmové souhře. A mohu prozradit, že třída 2.E týmem je.

Třída byla losem rozdělena na 4 družstva, která získávala body v terénu i učebně. Body se proměňovali na metry. Na startu soutěže těch bodů – metrů bylo před soutěžícími celých 744. Tedy tolik kolik by jste museli vystoupat vy všichni, kteří by jste šli na vrchol tohoto krásného kopce od hladiny moře.

Nejprve si soutěžící zvolili kapitána, vymysleli si název a logo skupiny. Už volba kapitána byla zajímavá. Kapitánem se mohl stát pouze člověk uznávaný a respektovaný skupinou.

Musel být dobrým biologem, ale i skvělým kamarádem a příkladným tahounem skupiny.

My pedagogové jsme se bavili již při zapisování názvů družstev. Posuďte sami: Karoteni, Permafrost, Mouchy na bobku, Streptokoky…

Vzápětí následoval výstup na Hrubý vrch - první týmová soutěž. Pak jsme již naplno rozeběhli soutěž. Aby každý člen družstva mohl sledovat jak vysoko jeho skupina vystoupala – měli jsme speciální nástěnku s vrchem Kozákov. Zde družstva posunovala podle získaných bodů svoje logo vzhůru k vrcholu. Mimo hrací plán – na volný list zapisovali kapitáni kontrolu svých zisků a názvy soutěží ve kterých se jim podařilo bodovat. Celá soutěž vrcholila skutečným výstupem na Kozákov a dekorováním vítězného družstva. K vítězství jsme gratulovali skupině Karoten vedené kapitánem Markem Bláhou.Vítězná skupina je na obrázku: zleva jsou: Jarka Vopěnková, Ivan Kolář , Jan Kolda, kapitán družstva Marek Bláha, Martinou Chvalnou, Ivan Kolář, Mariana Bínová.

Zvláštní poděkování patří všem studentům 2.E a slečně profesorce magistře Janě Tučanové. Bez nich by se kurz určitě tak pěkně nepodařilo zorganizovat.

S určitostí lze tvrdit, že vrchol Kozákova byl dobyt. Vrcholové foto s Riegrovou chatou v pozadí nechť je považováno za dostatečný důkaz…

Další fotografie z kurzu naleznete na disku S:/FOTO/Ekokurz 2006/.

Na další setkání se svými skvělými studenty se těší

Mgr. Petr Erlebach

Foto: autor článku

21.10.2006 - Autor: Petr Erlebach