Menu se načítá

Učební plán

Učební plán udává počet hodin, který je týdně věnován jednotlivým vyučovacím předmětům. Vysvětlení zkratek všech předmětů je uvedeno na konci stránky.


Šestileté studium


Třída s posílenou výukou němčiny (A)

ČjAjNjMaFyChBiZeZSVIktEvTvVPCelkem
1.ročník4334223212222-32
2.ročník4344232222-22-32
3.ročník4454223212222-35
4.ročník4344332222222-35
5.ročník4343333222--22x235
6.ročník5453----3---27x236

Třída bez posílené výuky němčiny (B, C)

ČjAj2.cjMaFyChBiZeZSVIktEvTvVPCelkem
1.ročník4334223212222-32
2.ročník4335232222-22-32
3.ročník4444223212222-34
4.ročník4334332222222-34
5.ročník4333333222--22x234
6.ročník5443----3---27x235

Čtyřleté studium


Čj1.cj2.cjMaFyChBiZeZSVIktEvTvVPCelkem
1.ročník4334333221222-34
2.ročník4444322221222-34
3.ročník3443233222--22x234
4.ročník5443-----3--27x235

Čj - český jazyk
1.cj - první cizí jazyk (nejčastěji angličtina)
2.cj - druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština nebo angličtina (pokud není prvním jazykem))
Zsv - základy společenských věd
De - dějepis
Ze - zeměpis
Ma - matematika
Fy - fyzika
Ch - chemie
Bi - biologie
Ev - estetická výchova (výtvarná a hudební)
Ikt - informační a komunikační technologie
Tv - tělesná výchova
VP - volitelné předměty
Celkem - celkový počet hodin týdně