Menu se načítá

Konečné výsledky přijímacího řízení v roce 2020


Ve čtyřletém studiu jsme přijímali 2 třídy, tj. 60 studentů. Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 216 uchazečů. Kladné rozhodnutí o přijetí jsme po přijímacích zkouškách oznámili 72 uchazečům. 49 z nich odevzdalo zápisový lístek na naši školu. Dodatečně pak bylo přijato 11 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 86. místě v pořadí úspěšnosti a v přijímacím řízení získal celkem 95 bodů. Kompletní výsledky jsou uvedeny v tomto souboru.

V šestiletém studiu jsme přijímali 2 třídy, tj. 60 studentů. Přihlášku podalo 681 uchazečů, ale přijímací zkoušky vykonalo jen 653 zájemců. Kladné rozhodnutí o přijetí jsme po přijímacích zkouškách oznámili 72 uchazečům. 45 z nich nám odevzdalo zápisový lístek. Jeden uchazeč byl přijat po vykonání zkoušek v náhradním termínu. Dodatečně pak bylo přijato 14 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 101. místě v pořadí úspěšnosti a v přijímacím řízení získal celkem 80 bodů. Kompletní výsledky jsou uvedeny v tomto souboru.


Konečné výsledky přijímacího řízení v roce 2019


Ve čtyřletém studiu jsme přijímali 2 třídy, tj. 60 studentů. Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 220 uchazečů. Kladné rozhodnutí o přijetí jsme po přijímacích zkouškách oznámili 73 uchazečům, z nichž 52 nám odevzdalo zápisový lístek. Dodatečně pak bylo přijato 8 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 84. místě v pořadí úspěšnosti a v přijímacím řízení získal celkem 90 bodů. Kompletní výsledky jsou uvedeny v tomto souboru.

V šestiletém studiu jsme přijímali 3 třídy, tj. 90 studentů. Přijímací zkoušky vykonalo 824 uchazečů. Kladné rozhodnutí o přijetí jsme po přijímacích zkouškách oznámili 105 uchazečům, z nichž 60 nám odevzdalo zápisový lístek. Jedna uchazečka byla přijata po vykonání zkoušek v náhradním termínu. Dodatečně pak bylo přijato 29 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 156. místě v pořadí úspěšnosti a v přijímacím řízení získal celkem 81 bodů. Kompletní výsledky jsou uvedeny v tomto souboru.