Menu se načítá

Jak se přihlásit

Přihlášky se podávají od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024.

Lékařské potvrzení přihlášky NENÍ na naši školu potřebné.

Pokud zadáváte přihlášku v DiPSy stačí zadat část názvu školy, např. "Na Vítězné", a systém nabídne školu a její obory. Ukázka je na obrázku níže.

Existují tři způsoby, jak podat přihlášku:

  1. Elektronická přihláška s využitím Identity občana (např. Bankovní identity). Tato možnost je pro uchazeče i pro školy nejjednodušší. Prosíme, podávejte přihlášky tímto způsobem.
    Odkaz pro přihlášení www.dipsy.cz. Video popisující toto přihlášení.
  2. Výpis ze systému. Pokud zákonný zástupce uchazeče nevyužije přihlášení pomocí Identity občana, může i tak zadat přihlášku elektronicky. Bude ji však muset následně vytisknout, podepsat a doručit na všechny 3 školy, na které bude přihlášení směřovat.
    Odkaz pro přihlášení www.dipsy.cz. Video popisující toto přehlášení.
  3. Papírový tiskopis. Tiskopis je nutné vyplnit ve třech exemplářích a doručit na všechny tři školy, na které bude přihlášení směřovat.

Pokyny k vyplňování tiskopisu přihlášky

Pokud se chystáte podat přihlášku ke studiu na papírovém tiskopisu, pak prosím zvažte, zda nemůžete přeci jen využít elektronickou přihlášku. Elektronická přihláška má i pro vás řadu výhod. Je výrazně snížena možnost vyplnit přihlášku chybně. Nemusíte přihlášky na školy fyzicky doručovat. Pozvánku k přijímací zkoušce obdržíte také elektronicky, nikoli doporučeným dopisem, pro který si asi budete muset jít na poštu. Budete si moci zobrazit ohodnocený záznamový arch, což je sken testu uchazeče s přidělenými body za zkoušku.

Pokud se rozhodnete pro papírový tiskopis, pak prosím dodržte následující body:

Vyplňte i telefon a email. Tyto údaje jsou na přihlášce sice označeny jako nepovinné, ale jsou důležité, abychom se s vámi mohli rychle spojit v případě, že by přihláška nebyla vyplněna zcela správně. Pokud uvedete email, pak od naší školy dostanete v průběhu přijímacího řízení 2-3 emaily s aktuálními doplňujícím informacemi.

Uveďte IZO (základní) školy, na které uchazeč studuje. IZO je devítimístné číslo (může mít na začátku nuly), je uvedeno na vysvědčení nebo jde zjistit na příslušné škole nebo v rejstříku škol. Každá škola má přiděleny dva různé kódy IZO a RED_IZO (IZO ředitelství), na přihlášku patří IZO.

Na druhé straně vyplňujete údaje o třech školách, na které se hlásíte. Všechny tři přihlášky musí být vyplněny stejně (se stejným pořadím škol). Poslední dvě pole (pro 4. a 5. školu) jsou určena jen pro ty uchazeče, kteří se hlásí na školy s talentovou zkouškou. U většiny uchazečů zůstanou údaje o 4. a 5. škole prázdné.

Uchazeči o šestileté studium, kód 79-41-K/61, musí v přihlášce jasně uvést, zda se hlásí do třídy s posílenou výukou německého jazyka nebo do třídy s výukou francouzského jazyka. Tito uchazeči se mohu hlásit i do obou tříd zároveň, v tom případě musí být naše škola uvedena na přihlášce dvakrát. Přijímací řízení do čtyřletého studia, kód 79-41-K/41, je naopak jednotné, hlásíte se do obou čtyřletých tříd zároveň, a proto naši školu uvádíte na přihlášce jen jednou.

Přihlášky přijímáme na recepci školy od 7:00 do 19:00 hodin každý pracovní den od 1.2. do 20. 2. 2024, a to včetně dnů jarních prázdnin (5.-9.2.).

Podrobnosti k podávání přihlášek a další důležité informace k novému systému přijímacího řízení najdete na stránce https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html