Menu se načítá

Milí studenti,

pokud byste se někdy ocitli v obtížné situaci, a nezáleží na tom, zda v souvislosti se studiem nebo ne, pak byste měli vědět, že máte několik možností, kde hledat pomoc. Vždy existují lidé, kteří jsou připraveni vás vyslechnout, hledat a najít vhodné řešení vašeho problému.


Ve škole


Na naší škole se můžete obrátit na svého třídního učitele, vedení školy, výchovnou poradkyni Mgr. Naďu Brousilovou, tel.: 261 109 628, 730 871 611, nebo na školní psycholožku PhDr. Vladislavu Moravčíkovou, tel.: 602 227 813. Další podrobnosti jsou uvedeny na stránce školního poradenského pracoviště.


Mimo školu pak existují tyto možnosti


Klikněte na tento text a níže uvedený obrázek se zobrazí jako pdf soubor s aktivními odkazy

Klikněte na tento text a výše uvedený obrázek se zobrazí jako pdf soubor s aktivními odkazy

Poradenská linka pomoci PPP Praha 1, 2 a 4: 606 062 344, plp@ppppraha.cz, viz letáček.

Kancelář Veřejného ochránce práv (ombudsmana), viz letáček1letáček2.


V akutních a krizových případech zavolejteDalší kontakty


Nenech to být - web se věnuje prevenci a řešení šikany ve školách a na pracovištích
https://www.nntb.cz/
přijetí anonymního upozornění https://www.upozorneni.nntb.cz/cs/

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4
www.ppppraha.cz
lmaruskova@ppppraha.cz
tel. 267997015, 727824028

Toxikologické informační středisko VFN a 1. LF UK
www.tis-cz.cz
tel. 224919293, 224915402

Dětské krizové centrum
www.dkc.cz
www.elinka.ipopradna.cz
duskova@ditekrizecz
tel. 778510510

Probační a mediační služba ČR
www.pmscr.cz

Management školní třídy
braunr@volny.cz

Šikana
david.cap@ff.cuni.cz

Právní poradna
www.pppk.cz
tel. 603294304, 604122097

Fake news
www.hopax.cz
www.manipulatori.cz
www.demagog.cz

Adiktologická ambulance
www.ambulance.adiktologie.cz
ambulance@adiktologie.cz

Nízkoprahové zařízení Triangl, Thomayerova nemocnice tel. 261 081 111

Linka bezpečí
tel. 800 155 555 (zdarma)

Oddělení prevence - Městská část Praha 4 
http://www.praha4.cz/Oddeleni-prevence.html
protidrogový koordinátor Mgr. Zuzana Fišerová zuzana.fiserova@praha4.cz
tel. 261192108

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí - Městská část Praha 4
http://www.praha4.cz/Oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti
petra.opocenska@praha4.cz tel. 261 192 336

Národní linka prevence AIDS
tel. 800 144 444

Středisko výchovné péče Dvojka
www.ddsp2.cz
dvojkapraha2@seznam.cz
778421526

Pražské centrum primární prevence
www.prevence-praha.cz
pcpp@prevence-praha.cz
tel. 236002501

Asociace pro psychoterapii
https://czap.cz/adresar

Vigvam
https://poradna-vigvam.cz/smrt-a-truchleni-kde-hledat-pomoc/