Menu se načítá

Konečné výsledky přijímacího řízení v roce 2022


Do čtyřletého studia jsme přijímali 2 třídy, 60 studentů. Přihlásilo se 198 uchazečů, přijímací zkoušky vykonalo 194. Po přijímacích zkouškách jsme oznámili přijetí 70 uchazečům, z nich nám 46 uchazečů (66%) odevzdalo zápisový lístek. Dodatečně jsme přijali 14 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 87. místě s celkovým bodovým ziskem 92 bodů, z toho z jednotné přijímací zkoušky 86 bodů. Jiný uchazeč byl přijat, i když dosáhl jen 80 bodů z jednotných testů, protože byl za své předchozí vzdělávání hodnocen 13 body (5 bodů za olympiádu + 8 bodů za prospěch). Zde jsou ke stažení kompletní výsledky všech uchazečů o čtyřleté studium.

Do šestiletého studia jsme přijímali 2 třídy, 60 studentů. Přihlásilo se 652 uchazečů, přijímací zkoušky vykonalo 643. Po přijímacích zkouškách jsme oznámili přijetí 69 uchazečům, z nich nám 47 uchazečů (68%) odevzdalo zápisový lístek. Dodatečně jsme přijali 13 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 98.-99. místě s celkovým bodovým ziskem 90 bodů, z toho z jednotné přijímací zkoušky 80 bodů. Zde jsou ke stažení kompletní výsledky všech uchazečů o šestileté studium.


Konečné výsledky přijímacího řízení v roce 2021


Do čtyřletého studia jsme přijímali 2 třídy, 60 studentů. Přihlásilo se 235 uchazečů. Po přijímacích zkouškách jsme oznámili přijetí 72 uchazečům, z nich nám 53 uchazečů (74%) odevzdalo zápisový lístek. Další 1 uchazeč byl přijat po náhradním termínu přijímací zkoušky. Dodatečně jsme přijali 6 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 78. místě s celkovým bodovým ziskem 92 bodů, z toho z jednotné přijímací zkoušky 82 bodů. Zde jsou ke stažení kompletní výsledky všech uchazečů o čtyřleté studium.

Do šestiletého studia jsme přijímali 3 třídy, 90 studentů. Přihlásilo se 822 uchazečů. Po přijímacích zkouškách jsme oznámili přijetí 108 uchazečům, z nich nám 66 uchazečů (61%) odevzdalo zápisový lístek. Dodatečně jsme přijali 23 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 139. místě s celkovým bodovým ziskem 88 bodů, z toho z jednotné přijímací zkoušky 78 bodů. Zde jsou ke stažení kompletní výsledky všech uchazečů o šestileté studium. Jedno studijní místo zůstalo neobsazené.


Konečné výsledky přijímacího řízení v roce 2020


Ve čtyřletém studiu jsme přijímali 2 třídy, tj. 60 studentů. Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 216 uchazečů. Kladné rozhodnutí o přijetí jsme po přijímacích zkouškách oznámili 72 uchazečům. 49 z nich odevzdalo zápisový lístek na naši školu. Dodatečně pak bylo přijato 11 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 86. místě v pořadí úspěšnosti a v přijímacím řízení získal celkem 95 bodů. Kompletní výsledky jsou uvedeny v tomto souboru.

V šestiletém studiu jsme přijímali 2 třídy, tj. 60 studentů. Přihlášku podalo 681 uchazečů, ale přijímací zkoušky vykonalo jen 653 zájemců. Kladné rozhodnutí o přijetí jsme po přijímacích zkouškách oznámili 72 uchazečům. 45 z nich nám odevzdalo zápisový lístek. Jeden uchazeč byl přijat po vykonání zkoušek v náhradním termínu. Dodatečně pak bylo přijato 14 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 101. místě v pořadí úspěšnosti a v přijímacím řízení získal celkem 80 bodů. Kompletní výsledky jsou uvedeny v tomto souboru.


Konečné výsledky přijímacího řízení v roce 2019


Ve čtyřletém studiu jsme přijímali 2 třídy, tj. 60 studentů. Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 220 uchazečů. Kladné rozhodnutí o přijetí jsme po přijímacích zkouškách oznámili 73 uchazečům, z nichž 52 nám odevzdalo zápisový lístek. Dodatečně pak bylo přijato 8 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 84. místě v pořadí úspěšnosti a v přijímacím řízení získal celkem 90 bodů. Kompletní výsledky jsou uvedeny v tomto souboru.

V šestiletém studiu jsme přijímali 3 třídy, tj. 90 studentů. Přijímací zkoušky vykonalo 824 uchazečů. Kladné rozhodnutí o přijetí jsme po přijímacích zkouškách oznámili 105 uchazečům, z nichž 60 nám odevzdalo zápisový lístek. Jedna uchazečka byla přijata po vykonání zkoušek v náhradním termínu. Dodatečně pak bylo přijato 29 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 156. místě v pořadí úspěšnosti a v přijímacím řízení získal celkem 81 bodů. Kompletní výsledky jsou uvedeny v tomto souboru.