Menu se načítá

Přijímací řízení v minulých letech


Konečné výsledky přijímacího řízení v roce 2023


Do čtyřletého studia jsme přijímali 2 třídy. Původní předpoklad byl 60 studentů, během přijímacího řízení jsme se rozhodli přijmout 62 studentů. Přihlásilo se 202 uchazečů, přijímací zkoušky vykonalo 198 žáků. Po přijímacích zkouškách jsme oznámili přijetí 70 uchazečům, z nich nám 58 uchazečů (83%) odevzdalo zápisový lístek. Jeden uchazeč byl přijat po náhradním termínu. Dodatečně jsme přijali 3 uchazeče. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 73. místě s celkovým bodovým ziskem 93 bodů, z toho z jednotné přijímací zkoušky 83 bodů. Zde jsou ke stažení kompletní výsledky všech uchazečů o čtyřleté studium.

Do šestiletého studia jsme přijímali 2 třídy, 60 studentů. Přihlásilo se 1009 uchazečů, přijímací zkoušky vykonalo 1000 žáků. Po přijímacích zkouškách jsme oznámili přijetí 70 uchazečům, z nich nám 46 uchazečů (66%) odevzdalo zápisový lístek. Dodatečně jsme přijali 13 uchazečů. Jedno studijní místo zůstalo neobsazené. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 95.-96. místě s celkovým bodovým ziskem 91 bodů, z toho z jednotné přijímací zkoušky 81 bodů. Zde jsou ke stažení kompletní výsledky všech uchazečů o šestileté studium.


Konečné výsledky přijímacího řízení v roce 2022


Do čtyřletého studia jsme přijímali 2 třídy, 60 studentů. Přihlásilo se 198 uchazečů, přijímací zkoušky vykonalo 194. Po přijímacích zkouškách jsme oznámili přijetí 70 uchazečům, z nich nám 46 uchazečů (66%) odevzdalo zápisový lístek. Dodatečně jsme přijali 14 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 87. místě s celkovým bodovým ziskem 92 bodů, z toho z jednotné přijímací zkoušky 86 bodů. Jiný uchazeč byl přijat, i když dosáhl jen 80 bodů z jednotných testů, protože byl za své předchozí vzdělávání hodnocen 13 body (5 bodů za olympiádu + 8 bodů za prospěch). Zde jsou ke stažení kompletní výsledky všech uchazečů o čtyřleté studium.

Do šestiletého studia jsme přijímali 2 třídy, 60 studentů. Přihlásilo se 652 uchazečů, přijímací zkoušky vykonalo 643. Po přijímacích zkouškách jsme oznámili přijetí 69 uchazečům, z nich nám 47 uchazečů (68%) odevzdalo zápisový lístek. Dodatečně jsme přijali 13 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 98.-99. místě s celkovým bodovým ziskem 90 bodů, z toho z jednotné přijímací zkoušky 80 bodů. Zde jsou ke stažení kompletní výsledky všech uchazečů o šestileté studium.


Konečné výsledky přijímacího řízení v roce 2021


Do čtyřletého studia jsme přijímali 2 třídy, 60 studentů. Přihlásilo se 235 uchazečů. Po přijímacích zkouškách jsme oznámili přijetí 72 uchazečům, z nich nám 53 uchazečů (74%) odevzdalo zápisový lístek. Další 1 uchazeč byl přijat po náhradním termínu přijímací zkoušky. Dodatečně jsme přijali 6 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 78. místě s celkovým bodovým ziskem 92 bodů, z toho z jednotné přijímací zkoušky 82 bodů. Zde jsou ke stažení kompletní výsledky všech uchazečů o čtyřleté studium.

Do šestiletého studia jsme přijímali 3 třídy, 90 studentů. Přihlásilo se 822 uchazečů. Po přijímacích zkouškách jsme oznámili přijetí 108 uchazečům, z nich nám 66 uchazečů (61%) odevzdalo zápisový lístek. Dodatečně jsme přijali 23 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 139. místě s celkovým bodovým ziskem 88 bodů, z toho z jednotné přijímací zkoušky 78 bodů. Zde jsou ke stažení kompletní výsledky všech uchazečů o šestileté studium. Jedno studijní místo zůstalo neobsazené.


Konečné výsledky přijímacího řízení v roce 2020


Ve čtyřletém studiu jsme přijímali 2 třídy, tj. 60 studentů. Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 216 uchazečů. Kladné rozhodnutí o přijetí jsme po přijímacích zkouškách oznámili 72 uchazečům. 49 z nich odevzdalo zápisový lístek na naši školu. Dodatečně pak bylo přijato 11 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 86. místě v pořadí úspěšnosti a v přijímacím řízení získal celkem 95 bodů. Kompletní výsledky jsou uvedeny v tomto souboru.

V šestiletém studiu jsme přijímali 2 třídy, tj. 60 studentů. Přihlášku podalo 681 uchazečů, ale přijímací zkoušky vykonalo jen 653 zájemců. Kladné rozhodnutí o přijetí jsme po přijímacích zkouškách oznámili 72 uchazečům. 45 z nich nám odevzdalo zápisový lístek. Jeden uchazeč byl přijat po vykonání zkoušek v náhradním termínu. Dodatečně pak bylo přijato 14 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 101. místě v pořadí úspěšnosti a v přijímacím řízení získal celkem 80 bodů. Kompletní výsledky jsou uvedeny v tomto souboru.


Konečné výsledky přijímacího řízení v roce 2019


Ve čtyřletém studiu jsme přijímali 2 třídy, tj. 60 studentů. Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 220 uchazečů. Kladné rozhodnutí o přijetí jsme po přijímacích zkouškách oznámili 73 uchazečům, z nichž 52 nám odevzdalo zápisový lístek. Dodatečně pak bylo přijato 8 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 84. místě v pořadí úspěšnosti a v přijímacím řízení získal celkem 90 bodů. Kompletní výsledky jsou uvedeny v tomto souboru.

V šestiletém studiu jsme přijímali 3 třídy, tj. 90 studentů. Přijímací zkoušky vykonalo 824 uchazečů. Kladné rozhodnutí o přijetí jsme po přijímacích zkouškách oznámili 105 uchazečům, z nichž 60 nám odevzdalo zápisový lístek. Jedna uchazečka byla přijata po vykonání zkoušek v náhradním termínu. Dodatečně pak bylo přijato 29 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 156. místě v pořadí úspěšnosti a v přijímacím řízení získal celkem 81 bodů. Kompletní výsledky jsou uvedeny v tomto souboru.