Menu se načítá

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku


To nejdůležitější z kritérií


Přijímací řízení bude skládat z těchto částí:

součástdélkamaximum
jednotná přijímací zkouška z matematiky70 minut50 bodů
jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury60 minut50 bodů

Přijímací testy z českého jazyka a literatury a z matematiky budou zadávány celostátně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, dříve Cermat). Další informace a testy z předchozích let tak naleznete na stránce prijimacky.cermat.cz.

Školní přijímací zkouška nebude vyhlášena. Výsledky předchozího vzdělávání nebudeme v rámci přijímacího řízení hodnotit. Nebudeme tedy započítávat body za prospěch na ZŠ, ani body za úspěchy v předmětových olympiádách a konverzačních soutěžích, ani body za získané jazykové certifikáty.

O výsledném pořadí uchazečů bude rozhodovat pouze součet dosažených bodů v jednotných přijímacích zkouškách (z matematiky a z českého jazyka a literatury).

Protože jsme v rámci přijímacího řízení povinni stanovit pořadí uchazečů, ve kterém více uchazečů nesmí sdílet stejné pořadí, budeme postupovat následujícím způsobem. V případě rovnosti součtu bodů u více uchazečů, rozhodne o jejich pořadí výsledek testu z matematiky. Pokud bude mít více uchazečů stejný součet bodů a stejný počet bodů z matematiky, rozhodneme o jejich pořadí losováním. Losování bude provedeno elektronicky za použití generátoru pseudonáhodných čísel v počítačovém programu, ve kterém budeme výsledky přijímací zkoušky zpracovávat.