Menu se načítá

Naše škola je

od roku 2017 fakultní školou Matematicko-fyzikální fakulty UK,
od roku 2006 fakultní školou 1. lékařské fakulty UK,
od roku 2004 fakultní školou filozofické fakulty UK,
od roku 2003 školou Přírodovědecké fakulty UK.

Spolupracujeme také s Právnickou fakultou UK v rámci programu Street Law. Vysokoškolští učitelé k nám chodí na přednášky, naši studenti navštívili simulaci soudního jednání ve cvičné soudní síni PF UK.

Naši žáci pak navštěvují akce dalších vysokých škol (Vědecký jarmark VŠCHT a ČVUT), Hodina moderní chemie (VŠCHT), přednášky na Přírodovědecké fakultě UK apod.

Již třetím rokem velmi intenzivně spolupracujeme s Muzeem hl. města Prahy. Spolupráce byla navázána v rámci projektu „Discovery of EU Identity“ (č. projektu COM-BP-2012-008) v rámci projektů Partnerství škol Comenius a ve sledovaném období se ještě prohloubila.

Dva roky spolupracujeme také s Jazykovou školou P.A.R.K. Brno a stali jsme se školou, kde jsou realizovány přípravné kurzy a certifikované zkoušky Cambridge English.

Již několik let se studenti naší školy aktivně podílejí na práci občanského sdružení Život dětem a třikrát za rok organizují v Praze sbírku v rámci Srdíčkového dne. V loňském roce získali pro tuto sbírku 17 007 Kč. Žáci školy se také účastní projektu SBÍRKOVÉ DNY SVĚTLUŠKY - na pomoc Nadačnímu fondu Českého rozhlasu v loňském roce vybrali 26 900 Kč. Studenti již tradičně zorganizovali také finanční výpomoc ve prospěch Kojeneckého ústavu Fakultní Thomayerovy nemocnice. Za vybrané peníze byly zakoupeny potřebné hračky, kočárky a oblečení pro děti z uvedeného ústavu.

Již několik let se studenti naší školy zapojují do projektu sponzorování zvířat v ZOO Praha. Sponzorujeme puštíka brýlatého, který se stal i symbolem naší školy.