Menu se načítá

Přijímané třídy


V roce 2024 budeme otvírat celkem 4 třídy, dvě třídy šestiletého studia a dvě třídy čtyřletého studia.

Šestileté studium
pro žáky ze 7. tříd základních škol,
kód studia (pro vyplnění do přihlášky): 79-41-K/61
otevíráme dvě třídy, tj. přijmeme celkem 60 studentů,
třída 1.A, němčina s DSD programem - angličtina,
třída 1.B, angličtina - francouzština,
šestiletý studijní program s jazykem španělským otevřen nebude.

Čtyřleté studium
pro žáky z 9. tříd základních škol,
kód studia (pro vyplnění do přihlášky): 79-41-K/41
otevíráme dvě třídy, tj. přijmeme celkem 60 studentů,
třída 1.E, angličtina - němčina,
třída 1.F, angličtina - španělština,
čtyřletý studijní program s jazykem francouzským otevřen nebude.

Podrobnější informace o přijímaných třídách jsou zde.


Přípravné kurzy


Přípravné kurzy před přijímacími zkouškami na naší škole nepořádáme. Přijímací zkoušky jsou jednotné, a proto, pokud máte o tyto kurzy zájem, je možné navštěvovat kurzy organizované jinou školou nebo jinou organizací. Kurzy organizuje např. Gymnázium Na Zatlance nebo společnost SCIO.


Den otevřených dveří


Den otevřených dveří proběhne ve středu 10. ledna 2024 v rozmezí 16 až 18 hodin.


Přihlášky ke studiu


Přihlášky je studiu se podávají v únoru. Posledním dnem, kdy je možné přihlášku podat je pátek 1. 3. 2024. Další podrobnosti o přihláškách jsou zde.


Termíny přijímací zkoušky


Termíny přijímací zkoušky pro rok 2024 ještě nejsou stanoveny. V roce 2023 proběhly přijímací zkoušky v těchto termínech:

 • čtyřleté studium
  • 1. termín: čtvrtek 13. 4. 2023
  • 2. termín: pátek 14. 4. 2023
 • šestileté studium
  • 1. termín: pondělí 17. 4. 2023
  • 2. termín: úterý 18. 4. 2023
 • náhradní termín pro oba typy studia - v případě, že se uchazeč z vážných důvodů nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu
  • 1. termín: středa 10. 5. 2023
  • 2. termín: čtvrtek 11. 5. 2023

Podrobnosti o průběhu přijímacích zkoušek jsou uvedeny zde.


Kontakty


Pokud budete mít nějaké dotazy k přijímacímu řízení, využijte níže uvedené kontakty. Rádi vaše dotazy zodpovíme:

Email školy mail@gvp.cz, telefon 261 109 611.
Ředitel školy PhDr. Jaroslav Mervínský, mervinsky@gvp.cz, 261 109 622, 605 282 446.
Organizaci přijímacího řízení mají na starosti
Mgr. Martin Horyna, zástupce ředitele, horyna@gvp.cz, 261 109 624, 732 769 296,
a Věra Plháková, asistentka ředitele školy, plhakova@gvp.cz, 261 109 623.
Výchovný poradce: Mgr. Naděžda Brousilová, brousilova@gvp.cz, 261 109 628, 730 871 611.