Menu se načítá

Počet přijatých přihlášek ke studiu v roce 2023


 • čtyřleté studium: 202 (loni jsme měli celkem 198 přihlášek)
 • šestileté studium: 1009 (loni jsme měli celkem 652 přihlášek)

Zákonným zástupcům všech uchazečů byl odeslán email, jehož obsahem bylo potvrzení přijetí přihlášky a výzva k vyplnění dotazníku na webu. Pokud jste zákonným zástupcem uchazeče a tento email jste neobdrželi, pak prosím zkontrolujte složku, ve které končí vaše emaily označené jako spam. Pokud tento email nenaleznete ani tam, tak nám napište na horyna@gvp.cz a požádejte o zaslání nové výzvy. Děkujeme


Přijímané třídy


V roce 2023 budeme otvírat celkem 4 třídy, dvě třídy šestiletého studia a dvě třídy čtyřletého studia.

Šestileté studium
pro žáky ze 7. tříd základních škol,
kód studia (pro vyplnění do přihlášky): 79-41-K/61
otevíráme dvě třídy, tj. přijmeme celkem 60 studentů,
třída 1.A, němčina s DSD programem - angličtina,
třída 1.B, angličtina (všichni žáci) - španělština (část třídy) / francouzština (druhá část třídy).

Čtyřleté studium
pro žáky z 9. tříd základních škol,
kód studia (pro vyplnění do přihlášky): 79-41-K/41
otevíráme dvě třídy, tj. přijmeme celkem 60 studentů,
třída 1.E, angličtina - němčina,
třída 1.F, angličtina - španělština.

Podrobnější informace o přijímaných třídách jsou zde.


Přípravné kurzy


Přípravné kurzy před přijímacími zkouškami na naší škole nepořádáme. Přijímací zkoušky jsou jednotné, a proto, pokud máte o tyto kurzy zájem, je možné navštěvovat kurzy organizované jinou školou nebo jinou organizací. Kurzy organizuje např. společnost SCIO.


Den otevřených dveří


Den otevřených dveří proběhne ve středu 11. ledna 2023 v rozmezí 16 až 18 hodin.


Přihlášky ke studiu


Přihlášky je studiu se podávají v únoru. Posledním dnem, kdy je možné přihlášku podat je středa 1. 3. 2023. Další podrobnosti o přihláškách jsou zde.


Termíny přijímací zkoušky


Termíny přijímací zkoušky jsou v roce 2023 stanoveny takto:

 • čtyřleté studium
  • 1. termín: čtvrtek 13. 4. 2023
  • 2. termín: pátek 14. 4. 2023
 • šestileté studium
  • 1. termín: pondělí 17. 4. 2023
  • 2. termín: úterý 18. 4. 2023
 • náhradní termín pro oba typy studia - v případě, že se uchazeč z vážných důvodů nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu
  • 1. termín: středa 10. 5. 2023
  • 2. termín: čtvrtek 11. 5. 2023

Podrobnosti o průběhu přijímacích zkoušek jsou uvedeny zde.


Kontakty


Pokud budete mít nějaké dotazy k přijímacímu řízení, využijte níže uvedené kontakty. Rádi vaše dotazy zodpovíme:

Email školy mail@gvp.cz, telefon 261 109 611.
Ředitel školy PhDr. Jaroslav Mervínský, mervinsky@gvp.cz, 261 109 622, 605 282 446.
Organizaci přijímacího řízení mají na starosti
Mgr. Martin Horyna, zástupce ředitele, horyna@gvp.cz, 261 109 624, 732 769 296,
a Věra Plháková, asistentka ředitele školy, plhakova@gvp.cz, 261 109 623.
Výchovný poradce: Mgr. Naděžda Brousilová, brousilova@gvp.cz, 261 109 628, 730 871 611.