Menu se načítá

Výsledky přijímacích zkoušek


šestileté studium

Rozhodnutí o přijetí jsme zaslali 69 uchazečům. Zápisové lístky nám odevzdalo 48 uchazečů (70%). Změnou původního rozhodnutí jsme dodatečně přijali 2 uchazeče. 10 míst zatím necháváme volných pro 15 uchazečů z náhradního termínu. Opravené testy z náhradního termínu obdržíme od CZVV (Cermatu) ve středu 18. 6.

čtyřleté studium

Rozhodnutí o přijetí jsme zaslali 70 uchazečům. Zápisové lístky nám odevzdalo 46 uchazečů (66%). Změnou původního rozhodnutí jsme dodatečně přijali 12 uchazečů. 2 místa zatím necháváme volná pro uchazeče z náhradního termínu. Opravené testy z náhradního termínu obdržíme od CZVV (Cermatu) ve středu 18. 6.


Zadání testů a klíče správných řešeníPřijímané třídy


V roce 2022 budeme otvírat celkem 4 třídy, dvě třídy šestiletého studia a dvě třídy čtyřletého studia.

Šestileté studium
pro žáky ze 7. tříd základních škol,
kód studia (pro vyplnění do přihlášky): 79-41-K/61
otevíráme dvě třídy, tj. přijmeme celkem 60 studentů,
třída 1.A (němčina s DSD programem - angličtina),
třída 1.B (angličtina - francouzština).

Čtyřleté studium
pro žáky z 9. tříd základních škol,
kód studia (pro vyplnění do přihlášky): 79-41-K/41
otevíráme dvě třídy, tj. přijmeme celkem 60 studentů,
třída 1.E (angličtina - němčina),
třída 1.F (angličtina - španělština).

Podrobnější informace o přijímaných třídách jsou zde.


Přípravné kurzy


Přípravné kurzy před přijímacími zkouškami na naší škole nepořádáme. Přijímací zkoušky jsou jednotné, a proto, pokud máte o tyto kurzy zájem, je možné navštěvovat kurzy organizované jinou školou nebo jinou organizací. Kurzy organizuje např. společnost SCIO.


Den otevřených dveří


Tak bohužel den otevřených dveří v tomto školním roce neuskutečníme a to ani v náhradním termínu 9. 2. 2022. Epidemická situace je nepříznivá a nebylo by zodpovědné organizovat blízká setkání tolika lidí. Hlavním informačním zdrojem pro vaše rozhodnutí zda podat či nepodat přihlášku na naši školu tak zůstává tento web, popřípadě osobní zkušenost vašich přátel a známých. Doufáme, že to bude pro vaše rozhodnutí dostačující. Pokud byste potřebovali nějakou informaci doplnit, klidně napište na mail@gvp.cz nebo zatelefonujte na 261 109 611 nebo 732 769 296.


Přihlášky ke studiu


Přihlášky je studiu se podávají v únoru. Posledním dnem, kdy je možné přihlášku podat je úterý 1. 3. 2022. Další podrobnosti o přihláškách jsou zde.


Termíny přijímací zkoušky


 • čtyřleté studium
  • 1. termín: úterý 12. 4. 2022
  • 2. termín: středa 13. 4. 2022
 • šestileté studium
  • 1. termín: úterý 19. 4. 2022
  • 2. termín: středa 20. 4. 2022
 • náhradní termín pro oba typy studia - v případě, že se uchazeč z vážných důvodů nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu
  • 1. termín: úterý 10. 5. 2022
  • 2. termín: středa 11. 5. 2022

Podrobnosti o průběhu přijímacích zkoušek jsou uvedeny zde.


Kontakty


Pokud budete mít nějaké dotazy k přijímacímu řízení, využijte níže uvedené kontakty. Rádi vaše dotazy zodpovíme:

Email školy mail@gvp.cz, telefon 261 109 611.
Ředitel školy PhDr. Jaroslav Mervínský, mervinsky@gvp.cz, 261 109 622, 605 282 446.
Organizaci přijímacího řízení mají na starosti
Mgr. Martin Horyna, zástupce ředitele, horyna@gvp.cz, 261 109 624, 732 769 296,
a Věra Plháková, asistentka ředitele školy, plhakova@gvp.cz, 261 109 623.
Výchovný poradce: Mgr. Naděžda Brousilová, brousilova@gvp.cz, 261 109 628, 730 871 611.