Menu se načítá

Přijímané třídy


V roce 2023 budeme otvírat celkem 4 třídy, dvě třídy šestiletého studia a dvě třídy čtyřletého studia.

Šestileté studium
pro žáky ze 7. tříd základních škol,
kód studia (pro vyplnění do přihlášky): 79-41-K/61
otevíráme dvě třídy, tj. přijmeme celkem 60 studentů,
třída 1.A (němčina s DSD programem - angličtina),
třída 1.B (angličtina - druhý cizí jazyk bude upřesněn do konce listopadu 2022).

Čtyřleté studium
pro žáky z 9. tříd základních škol,
kód studia (pro vyplnění do přihlášky): 79-41-K/41
otevíráme dvě třídy, tj. přijmeme celkem 60 studentů,
třída 1.E (angličtina - němčina),
třída 1.F (angličtina - druhý cizí jazyk bude upřesněn do konce listopadu 2022).

Podrobnější informace o přijímaných třídách jsou zde.


Přípravné kurzy


Přípravné kurzy před přijímacími zkouškami na naší škole nepořádáme. Přijímací zkoušky jsou jednotné, a proto, pokud máte o tyto kurzy zájem, je možné navštěvovat kurzy organizované jinou školou nebo jinou organizací. Kurzy organizuje např. společnost SCIO.


Den otevřených dveří


Den otevřených dveří proběhne ve středu 4. ledna 2023 v rozmezí 16 až 18 hodin.


Přihlášky ke studiu


Přihlášky je studiu se podávají v únoru. Posledním dnem, kdy je možné přihlášku podat je středa 1. 3. 2023. Další podrobnosti o přihláškách jsou zde.


Termíny přijímací zkoušky


  • Termíny přijímacích zkoušek zatím neznáme, čekáme, až je stanoví MŠMT.

Podrobnosti o průběhu přijímacích zkoušek jsou uvedeny zde.


Kontakty


Pokud budete mít nějaké dotazy k přijímacímu řízení, využijte níže uvedené kontakty. Rádi vaše dotazy zodpovíme:

Email školy mail@gvp.cz, telefon 261 109 611.
Ředitel školy PhDr. Jaroslav Mervínský, mervinsky@gvp.cz, 261 109 622, 605 282 446.
Organizaci přijímacího řízení mají na starosti
Mgr. Martin Horyna, zástupce ředitele, horyna@gvp.cz, 261 109 624, 732 769 296,
a Věra Plháková, asistentka ředitele školy, plhakova@gvp.cz, 261 109 623.
Výchovný poradce: Mgr. Naděžda Brousilová, brousilova@gvp.cz, 261 109 628, 730 871 611.