Menu se načítá

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni, se účastní několika projektů spolufinancovaných Evropskou unií

Od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2021 je škola realizátorem projektu "Společně si rozumíme GNVP" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001229, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Celková výše podpory činí 1 765 378 Kč.

Projekt šablony II

Výzva č. 49 Úspěch pro každého