Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...

Vyhledávání

Žádost o vydání nového rozhodnutí - vzor

Žádost o vydání nového rozhodnutí má smysl podat tehdy, pokud uchazeč nebyl přijat, ale mezi nepřijatými uchazeči je jeden z nejlepších (přibližně do 100. místa celkového pořadí). Pokud neobdržíme dost zápisových lístků od přijatých uchazečů, protože se někteří z nich rozhodnou studovat na druhé škole, na kterou budou také přijati, vyhoví ředitel školy podaným žádostem o změnu rozhodnutí. Těmto žádostem vyhoví v pořadí výsledků přijímacího řízení. V předchozích čtyřech letech se nestalo, že by při přijímání dvou tříd (tedy 60 uchazečů) bylo možné přijmout uchazeče, který se umístil hůře než na 93. místě celkového pořadí (k přijetí uchazeče z 93. místa došlo v roce 2016).

Žádost o vydání nového rozhodnutí je potřeba doručit nebo poslat řediteli školy do 3 pracovních dní od převzetí nebo doručení rozhodnutí o nepřijetí.