Menu se načítá

Aktuálně o přijímacím řízení

V pondělí 14. 6. zpřístupnil Cermat školám výsledky z náhradního termínu. Ve čtyřletém studiu byl po náhradním termínu přijat jediný uchazeč (kód 42060). Do šestiletého studia byla přijata také jen jedna uchazečka (kód 62134), která však nastoupí na druhou školu. Díky tomu jsme provedli několik nových rozhodnutí a na volná místa přijali další uchazeče. Nyní čekáme na jejich zápisové lístky.

Výsledky přijímacích zkoušek

Pro vyhledání určité hodnoty kódu doporučujeme využít vyhledávání v prohlížeči (Ctrl+F)

 • čtyřleté studium
 • šestileté studium - údaje o třídě, které jsou v přehledu výsledků podbarveny modrošedě, jsou předběžné a mohu být změněny podle výsledků uchazečů z náhradního termínu a po případných zpětvzetích zápisových lístků již zapsaných uchazečů.

Tabulku s výsledky budeme postupně aktualizovat podle stavu přijatých zápisových lístků. Poté, co Cermat opraví testy z náhradního termínu, doplníme výsledky dosud neuzavřených uchazečů. V každé sestavě jich je na konci seznamu sedm.

Ohodnocené záznamové archy se nám podařilo získat ve středu až pozdě večer. Omlouváme se za toto zpoždění, i když nebylo zaviněno námi, ale přetíženým serverem Cermatu. Nyní by již měly být ohodnocené záznamové archy ve vašich emailových schránkách.

Zadání přijímacích testů včetně klíče správných odpovědí

Vzor pro podání odvolání

Odvolání má smysl podat v případě, že by při přijímacím řízení něco proběhlo nesprávně a uchazeč byl díky tomu nějak znevýhodněn. V tom případě je potřeba tuto skutečnost v odvolání uvést a podle možností i doložit. Dále je vhodné podat odvolání v případě, že uchazeč nebyl přijat z důvodu nedostatečné kapacity a umístil se "těsně pod čarou". U čtyřletého studia se domníváme, že jde o umístění do 100. místa a u šestiletého studia do 150. místa v pořadí uchazečů. V ostatních případech je šance na kladné vyřízení odvolání v podstatě nulová.


Pozor: uchazeči o studium musí být před zkouškou testováni


Podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 se umožní osobní přítomnost uchazeče na jednotné přijímací zkoušce pouze tehdy, pokud

 • uchazeč nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
 • doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený ve škole v posledních 7 dnech.

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad. Doklad o negativním výsledku testu provedeným ve škole může být nahrazen i jiným dokladem podle čl. II opatření.


Posunutí termínů jednotné přijímací zkoušky


MŠMT rozhodlo o změně termínu konání přijímacích zkoušek takto:

 • čtyřleté studium
  • 1. termín: pondělí 3. 5. 2021
  • 2. termín: úterý 4. 5. 2021
 • šestileté studium
  • 1. termín: středa 5. 5. 2021
  • 2. termín: čtvrtek 6. 5. 2021
 • náhradní termín pro oba typy studia - v případě, že se uchazeč z vážných důvodů nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu
  • 1. termín: středa 2. 6. 2021
  • 2. termín: čtvrtek 3. 6. 2021

Počty přijatých přihlášek


Letos jsme obdrželi 235 přihlášek ke čtyřletému studiu a 821 přihlášek k šestiletému studijnímu programu. Zákonným zástupcům všech uchazečů byl odeslán email s výzvou ke kontrole a doplnění údajů z přihlášky. Pokud jste podávali přihlášku a takový email vám nepřišel, napište nám o tom na adresu mail@gvp.cz. Děkujeme za spolupráci.

Informace pro uchazeče o studium a jejich rodiče

Na této a následujících stránkách v menu "Pro uchazeče" najdete informace o naší škole a přijímacím řízení. Pro případ, že byste si chtěli tyto informace snadno vytisknut a přečíst v klidu z papíru, jsme je pro vás zapsali také do tohoto pdf souboru (9 stran).

Text je rozdělen do těchto částí

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte emailem nebo telefonicky, rádi na vaše dotazy odpovíme.

Email školy mail@gvp.cz, telefon 261 109 611.
Ředitel školy PhDr. Jaroslav Mervínský, mervinsky@gvp.cz, 261 109 622, 605 282 446.
Organizaci přijímacího řízení mají na starosti
Mgr. Martin Horyna, zástupce ředitele, horyna@gvp.cz, 261 109 624, 732 769 296,
a Věra Plháková, asistentka ředitele školy, plhakova@gvp.cz, 261 109 623.
Výchovný poradce: Mgr. Naděžda Brousilová, brousilova@gvp.cz, 261 109 628, 730 871 611.