Menu se načítá

Přijímané třídy


V roce 2022 budeme otvírat celkem 4 třídy, dvě třídy šestiletého studia a dvě třídy čtyřletého studia.

Šestileté studium
pro žáky ze 7. tříd základních škol,
kód studia (pro vyplnění do přihlášky): 79-41-K/61
otevíráme dvě třídy, tj. přijmeme celkem 60 studentů,
třída 1.A (němčina s DSD programem - angličtina),
třída 1.B (angličtina - francouzština).

Čtyřleté studium
pro žáky z 9. tříd základních škol,
kód studia (pro vyplnění do přihlášky): 79-41-K/41
otevíráme dvě třídy, tj. přijmeme celkem 60 studentů,
třída 1.E (angličtina - němčina),
třída 1.F (angličtina - španělština).

Podrobnější informace o přijímaných třídách jsou zde.


Přípravné kurzy


Přípravné kurzy před přijímacími zkouškami na naší škole nepořádáme. Přijímací zkoušky jsou jednotné, a proto, pokud máte o tyto kurzy zájem, je možné navštěvovat kurzy organizované jinou školou nebo jinou organizací. Kurzy organizuje např. společnost SCIO.


Den otevřených dveří


Den otevřených dveří pro zájemce o studium a jejich rodiče plánujeme uspořádat ve středu 9. 2. 2022 od 16:00 do 18:00. Do té doby můžete do naší školy nahlédnout pomocí webové stránky nebo tohoto videa.

Vzhledem k velmi nejisté epidemické situaci spojené s nemocí covid-19 a očekávaným šířením varianty omikron jsme se rozhodli neuskutečnit Den otevřených dveří v původně plánovaném termínu ve středu 5. ledna 2022.


Přihlášky ke studiu


Přihlášky je studiu se podávají v únoru. Posledním dnem, kdy je možné přihlášku podat je úterý 1. 3. 2022. Další podrobnosti o přihláškách jsou zde.


Termíny přijímací zkoušky


 • čtyřleté studium
  • 1. termín: úterý 12. 4. 2022
  • 2. termín: středa 13. 4. 2022
 • šestileté studium
  • 1. termín: úterý 19. 4. 2022
  • 2. termín: středa 20. 4. 2022
 • náhradní termín pro oba typy studia - v případě, že se uchazeč z vážných důvodů nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu
  • 1. termín: úterý 10. 5. 2022
  • 2. termín: středa 11. 5. 2022

Podrobnosti o průběhu přijímacích zkoušek jsou uvedeny zde.


Kontakty


Pokud budete mít nějaké dotazy k přijímacímu řízení, využijte níže uvedené kontakty. Rádi vaše dotazy zodpovíme:

Email školy mail@gvp.cz, telefon 261 109 611.
Ředitel školy PhDr. Jaroslav Mervínský, mervinsky@gvp.cz, 261 109 622, 605 282 446.
Organizaci přijímacího řízení mají na starosti
Mgr. Martin Horyna, zástupce ředitele, horyna@gvp.cz, 261 109 624, 732 769 296,
a Věra Plháková, asistentka ředitele školy, plhakova@gvp.cz, 261 109 623.
Výchovný poradce: Mgr. Naděžda Brousilová, brousilova@gvp.cz, 261 109 628, 730 871 611.