Menu se načítá

Aktuálně o přijímacím řízení

Body za výsledky předchozího vzdělávání (prospěch na základní škole)

MŠMT vydalo dne 7. 5. 2021 Opatření obecné povahy s názvem Přijímací zkoušky - dodatek. Podle tohoto opatření: Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Zde najdete celý text tohoto opatření.


Pozor: uchazeči o studium musí být před zkouškou testováni


Podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 se umožní osobní přítomnost uchazeče na jednotné přijímací zkoušce pouze tehdy, pokud

 • uchazeč nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
 • doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený ve škole v posledních 7 dnech.

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad. Doklad o negativním výsledku testu provedeným ve škole může být nahrazen i jiným dokladem podle čl. II opatření.


Posunutí termínů jednotné přijímací zkoušky


MŠMT rozhodlo o změně termínu konání přijímacích zkoušek takto:

 • čtyřleté studium
  • 1. termín: pondělí 3. 5. 2021
  • 2. termín: úterý 4. 5. 2021
 • šestileté studium
  • 1. termín: středa 5. 5. 2021
  • 2. termín: čtvrtek 6. 5. 2021
 • náhradní termín pro oba typy studia - v případě, že se uchazeč z vážných důvodů nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu
  • 1. termín: středa 2. 6. 2021
  • 2. termín: čtvrtek 3. 6. 2021

Počty přijatých přihlášek


Letos jsme obdrželi 235 přihlášek ke čtyřletému studiu a 821 přihlášek k šestiletému studijnímu programu. Zákonným zástupcům všech uchazečů byl odeslán email s výzvou ke kontrole a doplnění údajů z přihlášky. Pokud jste podávali přihlášku a takový email vám nepřišel, napište nám o tom na adresu mail@gvp.cz. Děkujeme za spolupráci.

Informace pro uchazeče o studium a jejich rodiče

Na této a následujících stránkách v menu "Pro uchazeče" najdete informace o naší škole a přijímacím řízení. Pro případ, že byste si chtěli tyto informace snadno vytisknut a přečíst v klidu z papíru, jsme je pro vás zapsali také do tohoto pdf souboru (9 stran).

Text je rozdělen do těchto částí

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte emailem nebo telefonicky, rádi na vaše dotazy odpovíme.

Email školy mail@gvp.cz, telefon 261 109 611.
Ředitel školy PhDr. Jaroslav Mervínský, mervinsky@gvp.cz, 261 109 622, 605 282 446.
Organizaci přijímacího řízení mají na starosti
Mgr. Martin Horyna, zástupce ředitele, horyna@gvp.cz, 261 109 624, 732 769 296,
a Věra Plháková, asistentka ředitele školy, plhakova@gvp.cz, 261 109 623.
Výchovný poradce: Mgr. Naděžda Brousilová, brousilova@gvp.cz, 261 109 628, 730 871 611.