Menu se načítá

Přijímací řízení je ukončeno

Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2021/22 je na úrovni naší školy ukončeno.

Do čtyřletého studia jsme přijímali 2 třídy, 60 studentů. Přihlásilo se 235 uchazečů. Po přijímacích zkouškách jsme oznámili přijetí 72 uchazečům, z nich nám 53 uchazečů (74%) odevzdalo zápisový lístek. Další 1 uchazeč byl přijat po náhradním termínu přijímací zkoušky. Dodatečně jsme přijali 6 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 78. místě s celkovým bodovým ziskem 92 bodů, z toho z jednotné přijímací zkoušky 82 bodů. Zde jsou ke stažení kompletní výsledky všech uchazečů o čtyřleté studium.

Do šestiletého studia jsme přijímali 3 třídy, 90 studentů. Přihlásilo se 822 uchazečů. Po přijímacích zkouškách jsme oznámili přijetí 108 uchazečům, z nich nám 66 uchazečů (61%) odevzdalo zápisový lístek. Dodatečně jsme přijali 23 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 139. místě s celkovým bodovým ziskem 88 bodů, z toho z jednotné přijímací zkoušky 78 bodů. Zde jsou ke stažení kompletní výsledky všech uchazečů o šestileté studium. Jedno studijní místo zůstává neobsazené. Předpokládáme, že bude obsazeno v rámci odvolacího řízení.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, která se nám nepodařilo vyřídit formou změny rozhodnutí na základě uvolněných míst, jsme předali k vyřízení Odboru školství a mládeže MHMP.

Informace pro uchazeče o studium a jejich rodiče

Na této a následujících stránkách v menu "Pro uchazeče" najdete informace o naší škole a přijímacím řízení. Pro případ, že byste si chtěli tyto informace snadno vytisknut a přečíst v klidu z papíru, jsme je pro vás zapsali také do tohoto pdf souboru (9 stran).

Text je rozdělen do těchto částí

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte emailem nebo telefonicky, rádi na vaše dotazy odpovíme.

Email školy mail@gvp.cz, telefon 261 109 611.
Ředitel školy PhDr. Jaroslav Mervínský, mervinsky@gvp.cz, 261 109 622, 605 282 446.
Organizaci přijímacího řízení mají na starosti
Mgr. Martin Horyna, zástupce ředitele, horyna@gvp.cz, 261 109 624, 732 769 296,
a Věra Plháková, asistentka ředitele školy, plhakova@gvp.cz, 261 109 623.
Výchovný poradce: Mgr. Naděžda Brousilová, brousilova@gvp.cz, 261 109 628, 730 871 611.