Předmaturitní ročník: JazykyKonverzace v anglickém jazyce se zaměřením na CAE

Hodinová dotace: dvouletý seminář - 2 hodiny týdně

konverzace v anglickém jazyce se zaměřením na CAE

Cíle předmětu:

Konverzace v anglickém jazyce, zaměření na dovednosti potřebné ke složení CAE (zkouškové techniky) – používání jazyka, mluvený projev, poslech a jeho interpretace, psaný projev, čtení a interpretace textu.
Jazyk a jazyková komunikace – zlepšit komunikační (ústní i písemné) schopnosti studentů, rozšířit slovní zásobu jak každodenního, tak i abstraktního života, upevnit gramatické struktury v písemném a mluveném projevu, zlepšit schopnosti autentického i upraveného poslechu, práce s textem jako základ mluveného projevu.

Obsah učiva:

učivo 1.r.

  • herní aktivity, „icebreaker activities“ (tzv. „ledolamky“)
  • cvičení zaměřená na procvičení a upevnění slovní zásoby a gramatických struktur, seznámení s typovými cvičeními a technikou jejich zvládnutí
  • poslech autentických i upravených textů, práce s poslechem, seznámení s typovými úlohami a technikou jejich zvládnutí
  • četba autentických i upravených textů, práce s textem, seznámení s typovými cvičeními a technikou jejich zvládnutí
  • psaní nejrůznějších „typových“ textů (např. esej, argumentativní esej, vyjádření souhlasu a nesouhlasu, popis, formální i neformální dopis apod.
  • seznámení s různými „typovými“ situacemi a vyjádření se k nim, práce s obrázky (popiš, porovnej, vyjádři atmosféru, apod.)
  • zkušební test, zjištění dosaženého zlepšeníučivo 2.r.

  • Další zdokonalování dovedností potřebných pro úspěšné zvládnutí všech 5 částí zkoušky – čtení, psaní, poslechu s porozuměním, „use of English“ a ústního projevu.
  • Rozšiřování a upevňování slovní zásoby, procvičování a upevňování gramatických struktur, procvičování zkouškových technik.
  • Intenzivní práce na zvládnutí nejvýraznějších problémů – dle schopností a potřeb studentů.
  • Zkouška „na nečisto“ ve spolupráci s jazykovou školou.