Maturitní ročník: Fyzika
Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Seminář je určen pro žáky s hlubším zájmem o fyziku. Probírány jsou především partie z moderní fyziky, kteří chtějí studovat vysokou školu technického zaměření. Obsah je zaměřen na některé partie z moderní fyziky - relativita, kvantová fyzika, jaderná a atomová fyzika, astrofyzika...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Seminář je určen pro prohloubení základního učiva středoškolské fyziky a přípravu žáků k maturitní zkoušce státní i profilové. Seminář je zároveň určen pro zájemce o studium na technických vysokých školách.
Výběr tohoto předmětu doporučujeme těm studentům, kteří si budou volit zkoušku z fyziky v profilové části státní maturitní zkoušky...


číst dále
odinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Tento předmět je určen pro studenty pokračující na lékařských fakultách a jiných vysokých školách, kde postačuje k přijímacím zkouškám a dalšímu studiu obecný přehled středoškolské fyziky.
Studenti, kteří absolvují tento dvouhodinový seminář, budou připraveni k zvládnutí testových přijímacích zkoušek z fyziky na libovolné přírodovědné obory vysokých škol. Formou výkladu a ověřování znalostí testových úloh zopakujeme celé středoškolské učivo fyziky. Budeme řešit pouze jednoduché fyzikální úlohy a příklady...


číst dále